DELA

Trygghet i livs-resan

Jag vill vara med och verka för att vi, alla, människor har det bra i vardagen. Att vi har en bra och trygg barnomsorg och en fungerande skola.
Alla barn skall bli sedda och ingen skall bli utanför. Det skall finnas en meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar, ex.vis ungdomsgårdar och att alla får en studieplats eller möjligheter till arbete. Lyckas vi inte med detta vet vi redan nu följderna.

Alla med något funktionshinder skall bli sedda och hörda och således inte bli överkörda.
Äldreomsorgen tar alltmera resurser, och vem skall orka sköta oss? Även den äldre skall höras, ses och respekteras. Till detta behövs en personal som orkar ta hand om oss. Både inom sjukvården och äldreomsorgen saknas det ofta tillräckligt med personal. Kanske vi skulle satsa mera på den personal som finns på det så kallade ”golvet”. Det är ju de som står oss närmast, ger ett tröstande ord och bara finns i närheten.
Låt oss alla bli sedda, ung som gammal, låt oss inte spara på arbetskraften utan lyssna på personalen på alla nivåer. De är som en orkester och vet hur musikstycket skall spelas.
Ulla Andersson, (S)