DELA

Tryggare uppsamlingsplats!

I gårdagens ÅT (4.7.2016) kunde vi läsa att skolnämndens ordförande i Lemland Jana Eriksson konstaterade att man inte kunde jämföra uppsamlingsplatsen för Björkudden vid Lemlandsvägen med hastighetsbegränsningen 70 km/h där det är god sikt med uppsamlingsplatsen vid Norra Söderbyvägen med hastighetsbegränsningen 50 km/h där det är dålig sikt p.g.a. att den ligger i anslutning till en skarp kurva.

Vi föräldrar skulle önska att skolnämnden i Lemland hade tagit sig tid att läsa igenom material och ta reda på fakta och agera enligt den fakta man fått istället för att tycka till om trafiksäkerhet och leta egna bevis för att ”få rätt”. Det hade räckt med att gå in på landskapsregeringens hemsida och titta på stoppsträckor för olika hastigheter. Där finns stoppsträckor för bil angivna. Stoppsträckan (reaktionssträcka + bromssträcka) är 27 meter då man kör 50km/h och vid 70km/h är stoppsträckan 47 meter och detta gäller vid torrt väder och med bra bromsar. Vid regn eller halka kan stoppsträckan bli upp till fyra gånger längre. Hur kan skolnämnden i Lemland hävda att busshållplatsen vid Lemlandsvägen, efter infarten till Björkudden, som man ser redan när man kör 50 km/h efter Lemströms kanal med tanke på stoppsträckan är farligare än en busshållplats placerad efter en kurva där det är dålig sikt men där vägen har hastighetsbegränsningen 50 km/h? Skolnämnden i Lemland har helt förbisett det faktum att en väg där sikten är dålig kan vara farlig trots en lägre hastighetsbegränsning, utan har helt stirrat sig blinda på hastighetsbegränsningen. Även fast man har fått rapporter om att Norra Söderbyvägen redan 2010 i kommunens trafiksäkerhetsplan ansågs som farlig särskilt för gående på grund av dess många skarpa kurvor och dålig sikt och trafikmätningen som gjordes i maj i år visar på att fordonen kör alldeles för fort på vägen (108 km/h den bil som körde hårdast och 90 km/h för lastbil, medelhastighet 68km/h) så hävdar skolnämnden att det inte går att jämföra med Björkudden. Hur ser det ut med stoppsträckan för respektive plats? Stoppsträckan för lastbilen som körde 90 km/h är alltså 65 meter vid torrt väglag och upp till 260 meter vid halka i kurvan. Där vill inte vi se våra barn!

Det är ett stort hån mot oss boende och våra barn när skolnämndens ordförande säger att ”det är många andra som också skulle vilja ha sin uppsamlingsplats närmare”. Skolnämnden kommer de facto att åtgärda och flytta ALLA uppsamlingsplatser som nämndes i trafiksäkerhetsrapporten FÖRUTOM den vid Norra Söderbyvägen. Att det kan finnas andra som vill ha sin uppsamlingsplats närmare har inte med det här att göra när det är trafiksäkerhet som diskuteras. Det är anmärkningsvärt att skolnämnden inför förra läsåret flyttade ut uppsamlingsplatsen till Norra Söderbyvägen som i kommunens trafiksäkerhetsplan anses som farlig för gående och sedan tror att den alltid har varit där. Det brukar vara så att man försöker åtgärda faror i trafiken och försöker hitta bättre lösningar, men i det här fallet har man ökat faran betydligt för våra barn genom att flytta ut uppsamlingsplatsen på Norra Söderbyvägen. Skolnämnden har begärt in ”bevis” såsom trafikmätningen som gjordes, men när skrämmande resultat om överhastigheter och en medelhastighet om 68km/h kommer fram så hänvisar man till att det är polisens sak. Men det handlar faktiskt om våra barn och det är inget vi är villiga att riskera!

Det skulle också vara intressant att veta om det finns en annan kommunalväg på fasta Lemland där alla barn har över en halv kilometer till uppsamlingsplatsen. På vår väg finns det åtta barn (nu och bra många år framöver) som det inte skulle vara stor merkostnad att hämta i taxi 650 meter ner på vägen (de fyller hela bilen), vilket skolnämndens ordförande medger. Det betyder inte att barnen får hämtning till dörren, det finns fortfarande barn som har över en halv kilometer till en sådan uppsamlingsplats. De facto är dagens uppsamlingsplats ute vid Norra Söderbyvägen och återvinningsstationen under två kilometer från skolan, vilket kanske inte är helt rätt.

Behandlingen av ovannämnda ärende har varit under all kritik. Skolnämnden har diskuterat med LR om att LR skulle behöva gräva bort busshållplatsen då den enligt oss föräldrar anses vara farlig som uppsamlingsplats – samma ifrågasättande huruvida Björkuddens busshållplats skulle behöva grävas bort har inte funnits. LR har konstaterat att det är upp till skolnämnden om man väljer att använda busshållplatsen som uppsamlingsplats, det är skillnad på barn i lågstadiet i trafiken och vuxna.

Skolnämnden har också utan att ifrågasätta godkänt att skolskjutsen kör ända ner till Björkudden 650 meter längs en rak 50km/h väg och därefter 650 meter längs en 30 km/h väg med vägbelysning för att hämta upp tre barn längst in på kommunalvägen Björkuddsvägen. Att köra 650 meter ner (1/3 av vägens längd) längs kommunalvägen Öjvägen med 50km/h och flera ställen med dålig sikt (där t.o.m. en bil för några år sedan körde av vägen och voltade), för att hämta upp åtta barn har ansetts vara för mycket, för då är det många andra som också begär att få skolskjuts närmare.

Skolnämnden har inte undersökt möjligheten att bara svänga in 50 meter på Björkuddsvägen för att komma bort från Lemlandsvägen för att hämta upp de tre barnen vid en befintlig infart, utan har rakt av godkänt att köra ner hela sträckan på 1,3 km. Vi föräldrar anser att det inte är likabehandling i detta ärende och att vi har blivit totalt överkörda och negativt särbehandlade av skolnämnden.

Vi hade kunnat föra ärendet till förvaltningsdomstolen men tyvärr enbart för att pröva jävsfrågan, som vi redan fått bekräftad av en sakkunnig inom området att jäv förelåg, men vi ansåg inte att det hade förändrat situationen. Jävsfrågan gör att ärendet har behandlats felaktigt från början, men det är i behandlingen efter vårt rättelseyrkande som skolnämnden har visat att man inte tar till sig någon annan information än den egna övertygelsen och då är vi fullt medvetna om att skolnämnden efter förvaltningsdomstolens behandling och beslut hade fattat precis samma beslut på nytt utan den jäviga medlemmen.

Eftersom man hittills har struntat helt i alla fakta som framkommit och pratat bort dem, så hade vår frustration varit ännu större över att på nytt utsättas för samma behandling av nämnden. Nu håller vi bara tummarna för att inget ska hända våra barn under kommande läsår då de fortsättningsvis släpps av i kurvan på Norra Söderbyvägen på eftermiddagarna (och enligt upphandlingen så ska de släppas av på rätt sida av vägen så att de inte behöver korsa vägen i kurvan…).

Föräldrar till

skolbarn på Öjvägen

 

<04_brödtext_noterat>

Läs mer i artikeln på sid 8.