Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Tryggad framtid viktigast

Hållbart initiativ är beredda att på riktigt göra nödvändiga ändringar för att trygga framtiden.

Jag kommer att jobba stenhårt för att driva följande frågor i lagtinget:

1. Ökad elbilism. Genom arbeta för att Åland övertar behörigheten för fordonsskatterna så att vi kan befria elbilar från ”dieselskatt”, bilskatt, moms, osv.

2. Ökad mängd solpaneler och vindkraft, så att Åland kan börja exportera grön el.

3. Införande av elkonto-system, så att el från solpaneler kan användas på vintern.

4. Skärgårdslag, för att hållbart trygga skärgårdens framtid och inflytande i framtida beslut.

5.Utlokalisering av offentliga verksamheter, som uppmuntrar och stöder vitalisering av skärgårdens och landsbygdens regionala centrum.

Vi vill ha grönare och hållbarare Åland genom mindre koldioxidutsläpp samt levande landsbygd

och skärgård. Allt detta för att trygga framtiden inte enbart för oss, utan även för våra barn och

barnbarn.

Gard Larpes

Jurist och lagtingskandidat för Hållbart Initiativ