DELA

Trygga skattepolitiken

Det är glädjande att fler partier nu aktivt stöder vårt krav på åländska skatter i åländska händer.

Det är en av Ålandskommitténs viktigaste uppgifter att få inskrivet i nya självstyrelselagen att Ålands lagting kan överta beskattningen utan att Finlands riksdag lägger sig i.

Vad gäller bristen på kompetens att kostnaderna för att administrera en skatteförvaltning så överdriver motståndarna problemen. Kanske av okunnighet, kanske för att skrämma för en reform som är nödvändig av både språkliga och ekonomiska skäl.

Finland ska även i fortsättningen betala för sin verksamhet på Åland. Det är så det fungerar på Färöarna som har egen beskattning, att danska staten betalar för sina verksamheter där, och märk väl; dessutom tillskjuter de några hundra miljoner per år till Färöarna.

Det är positivt att allt fler partier ställer sig bakom kravet om ”åländska skatter ska komma i åländska händer”. Förhoppningsvis blir vi helt eniga innan valet är över.

Rolf Granlund (ÅF)