DELA

Trygga framtiden för vikingabyn

Vikingabyn i Saltvik har vuxit från en liten förening till en förening som har betydelse för Saltvik och hela turist-Åland.
Många är dom som jobbar nästan dag och natt för att utveckla Vikingabyn. Och detta helt gratis.
Det här måste vara en dröm för Saltviks kommun att äntligen få en turistattraktion som är i världsklass.
Saltvik är inte bortskämt med turistattraktioner för övrigt.

Men som vanligt och när det finns entusiastiska personer som jobbar för en bra sak så skall det motarbetas.
Enligt vad jag erfarit så finns det ett motstånd från Saltviks kommun att Vikingabyn skall få äga det område som behövs för den nuvarande verksamheten och för utveckling av den samma.
Kommunen vill tydligen ha ett stort inflytande i Vikingabyn och vill vara med och styra och bestämma.
Allt detta med risk för att Vikingabyn läggs ned.

Vi måste nu med kraft ändra denna attityd från Saltviks kommuns sida.
Mitt förslag är att Fornföreningen Fibula för en symbolisk summa får köpa området av Saltviks kommun utan förbehåll från säljarens sida.
För området uppgörs i samarbete med båda parter en byggnadsplan som anger att område måste användas som ”Vikingabyområde” inklusive parkeringar och andra nödvändiga områden för verksamhetens behov.

Dessutom måste vi på alla sätt vara lyhörda på de önskemål som kommer från fornföreningen så att vi i Saltvik, vi på Åland och våra turister även i framtiden får njuta av vår fina Vikingaby.
Runar Karlsson ( c )
Fullmäktigeledamot i Saltvik