Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Trygg vård kräver kunnig och motiverad personal

Tehy, som fackförening ställde upp för vårdpersonalen och ordnade en lång utdragen strejk som ägde rum 2013. Tyvärr var stödet från dåvarande landskapsregeringen ytterst svag. Ålands socialdemokraterna tolkar sig själv som parti som värnar om arbetarnas rättigheter men svek strejkande vårdpersonalen. I slutändan hittade man dock en kompromiss men det är en hel del arbete kvar för att kunna uppnå målen om mera rättvisa inom Åhs personalpolitiken. Denna är enligt mig direkt kopplat till en bra vårdkvalitet men också till patientsäkerheten. Motiverad personal presterar bättre helt enkelt. Men fortfarande jobbar en hel del människor inom Åhs på förordnanden som förnyas över flera år utan möjlighet på en ordinarie anställning. Det är absolut inte hållbart!! Folk behövs och ska fastanställas.

Även inom utbildning är kakan inte färdig än. Tehy hade ett bra förslag angående serviceboende som absolut ska ses över. Högskolan ska, enligt Tehy få en starkare roll när kompetenshöjande fortbildningar ordnas på svenska tex för specialsjukskötare.

Jag håller även med nämnda fackföreningen angående minimidimensioneringen av vårdpersonalen. Dimensioneringen ska basera sig på kontinuerligt mätning av klienternas vårdtyngt.

Uppnår vi detta mål kommer vi ett stort steg närmare i arbetet för en mera rättvis personalpolitik och en förbättrad patientsäkerhet inom vården här på Åland.

RENÉ JANETZKO (OB)