DELA

Trygg skattepolitik

Ska Åland ska ta över skattebehörighet från riket?

I dagsläget säger vi nej. En förutsättning är att det ska finnas en stark majoritet bakom, från näringslivet och facken, och en folklig tilltro till att de åländska politikerna klarar av det. Administrationen måste vara hanterbar för vår förvaltning.

Socialdemokraternas förslag är ”Egna pengar i börsen”. Det betyder att de skatter som genereras från Åland, blir kvar på Åland och blir våra skatteinkomster, utan att ta omvägen via den finländska statskassan. I vår modell finansierar staten fortsättningsvis sin verksamhet på Åland och övrig statlig verksamhet.

Om skatteintäkterna syns tydligt i landskapets budget ökar motivationen att bedriva näringspolitik. Vi slipper höra att Åland får ”bidrag” från Finland.

Utående från den här modellen kan man sedan börja diskutera utvidgad ekonomisk självstyrelse.

Camilla Gunell, Barbro Sundback (S)