DELA

Trubadur och hycklare

I en snyftig insändare berör Tony Wikström (S) ÅSUB-rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016” där man kan se att den relativa fattigdomen fortsättningsvis är hög på Åland; hela 17 procent.

TW räknar upp problemsituationer som ensamstående med två barn, äldre ensamboende kvinnor osv, och han vill se ÅSUBs rapport som ett bra avstamp till att ta fram konkreta åtgärder för att komma tillrätta med fattigdomen på Åland. TW skriver att många politiker anser att man helt enkelt bör ge reda pengar till dem som tjänar minst.

Och avslutar med ”Vilken väg man än väljer så är jag glad att de åländska partierna, från vänster till höger, anser att detta är något man bör göra något åt.”

Jag visste att Wikström var en trubadur, men jag visste inte att han även var en hycklare.

Dagen efter att ÅSUB presenterade sin rapport föreslog regeringen att gränsen för avdraget för arbets- och pensionsinkomster skall höjas från en beskattningsbar inkomst om 35 000 euro till 55 000 euro. Avdraget är max 100 euro, eller den sk hundralappen.

I praktiken innebär det att personer som har en inkomst mellan 44 000 och 64 500 euro kommer att få ta denna hundralapp. Höjningen berör alltså även Tony Wikström.

Då hade TW fullt upp med att försvara höjningen av avdragsgränsen trots att det finns 6 500 personer, som ligger under den relativa fattigdomsgränsen, och som inte kan dra någon nytta av regeringens avdrag överhuvudtaget.

Tidigare i debatten sade Sara Kemetter (S) att: ”Vad gäller socialdemokraternas politik så värnar vi ju också om medelklassen.” Men SK borde ha sagt: ”Det är de, som har en inkomst mellan 44 000 och 64 500 som får nytta av denna förhöjning”.

Vad tycker TK att denna grupp skall kallas: Låginkomsttagare eller medelinkomsttagare, eller vad har du för namn för denna grupp, som ni vill stöda med er socialdemokratiska skattepolitik? Eller anser du att det är dessa som ligger inom ramen för ”den relativa fattigdomen”?

I budgetdebatten tog jag själv upp exemplet ”Anna”, en ensamstående kvinna, som varit sjukskriven mer än 300 dagar. Hon erhåller 600 euro mer månad för att försörja sig och sin lilla son.

Jag föreslog då, utgående från min motion, att den summa, som regeringen vill satsa på avdraget istället skulle ges som ett skräddarsytt ”stipendium” om 100e per månad för de grupper, som lyfter folkpension, sjukpension och de, som på grund av långvarig sjukdom eller arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

Fick jag då något understöd av ledamot Wikström? Nej, istället raljerade du falskeligen i en replik över hur jag kunde presentera en sådan lösning när jag själv bor i Portugal och lever på skattefria pensioner. Det var dubbel-fake.

För det första har jag ingen pension, och skulle jag ha någon så skulle den självklart beskattas där jag är skriven dvs i Mariehamn. Så att dubbelljuga får vi väl i fortsättningen kalla för att ”göra en Tony”.

Så i Lagtinget fungerar du som en av regeringens Nicke-Dockor, medan du i insändare gråter floder av krokodiltårar.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI