DELA

Tröstlösa Trobban

Trobergshemmet , eller ”Trobban” som det kallas i folkmun, har blivit mycket omskrivet det senaste halvåret. Trobban är ett tröstlöst gissel för vissa och en välsignelse för andra. Helt säkert är att det är mycket jobb och mycket svett för en del anställda. Lika säkert är att många avdelningar fungerar alldeles utmärkt – enligt både de boende och de som tar hand om de boende! Det vittnar många av mina boende vänner om.

Under ett halvår hade jag förmånen att vikariera på hemtjänsten, där jag trivdes alldeles utmärkt. Trevliga arbetskamrater och duktiga mellanchefer, som gjorde sitt absolut bästa – med tanke på de ganska sparsamma resurser som hemtjänsten har fått från huvudmannen Mariehamns Stad.

Hemtjänsten har , lite olyckligt, buntats ihop med Trobban. Både ordförande och vice ordförande i stadens socialnämnd verkar i stort sett okunniga om hur äldrevården är organiserad, och om vem som jobbar var. Det är mycket märkligt att stadens liberaler och stadens socialdemokrater inte tar Trobban och hemtjänsten på större allvar!

Jag har tidigare suttit åtta år som ledamot i fritids- och ungdomsnämnden och vi hade då regelbunden kontakt med alla delar ”under oss”, vi som hade äran och kunskapen att behandla ansökningar och budgetförslag. Jag skulle skämmas om jag tagit så lättvindigt på mitt politiska, demokratiska ansvar som dessa fritidspolitiker. Men det som jag kände då, det känner knappast alla stadens politiker, som bestämmer i socialnämnden! Mycket märkligt och lite skrämmande, kan man tycka!

Delar av det hastigt ihoprafsade förslag som äldrevårdschefen och socialchefen kom fram med i våras, har lindrats och omarbetats. Men i stora drag tycks de högre tjänstemännen inom socialsektorn ha mycket liten kunskap om verkligheten på avdelningarna på Trobban. Annars skulle de inte agerat, som de gjorde. Att sedan tillförordnade chefer fått ärva problemen är olyckligt, men kanske alldeles typiskt för hur Mariehamns stad fungerar som arbetsgivare. Tyvärr!

Det är precis därför som ordförande och viceordförande i socialnämnden måste se verkligheten ur alla vinklar och inte bara gömma sig bakom så kallade ”tjänstemannabeslut”, som de gillar att skylla på. Flera fritidspolitiker kommer att straffas i valet om ett år. Har de glömt att det är närvårdare, boende och anhöriga till boende som ska rösta i nästa val. Precis som i alla val!

Jag hoppas på lite bättre engagemang framöver från ledning och ansvariga politiker. På alla nivåer. Det är Trobban värt!

MATS GRANESÄTER

DEBATTÖR