DELA

Tror inte på medborgarlön

Tack för dina frågor, Sonja Nordenswan i tisdagens tidning. Först gällande arbete. Jag vill alltid att det lönar sig att arbeta och att ta emot ett jobb. Därför måste vi bland annat röja de flitfällor som finns idag och som gör att det finns personer som förlorar ekonomiskt på att ta en arbetstur fast de både skulle vilja och ha möjlighet att göra det.

Den nordiska välfärdsmodellen är något vi ska vara stolta över och den ska vi försvara. Men då måste den också finansieras på ett hållbart sätt. Idag är drygt 10 cent för varje euro staten spenderar, lånade pengar. Det är i förlängningen en ohållbar ekvation och skuldspiralen måste därför brytas. För att inte behöva göra hårda nedskärningar måste vi ha ett större fokus på företagsamhet, göra det enklare att anställa samt slopa onödig byråkrati som nu höjer kostnadsläget och urholkar konkurrenskraften. På så vis skapar vi fler nya jobb, inklusive heltidsjobb.

Jag tror inte på en renodlad medborgarlön eftersom jag inte tycker att staten ska ge ut pengar utan motprestationer. Men, det finns onekligen förenklingar som man kunde göra för att göra socialskyddssystemet effektivare, utan att försämra det.

Avslutningsvis gällande robotar och automatisering som tar mänskliga jobb. Jag är mycket medveten om den rädsla som finns och därför måste det finnas en samhällsdebatt i den frågan. Samtidigt är det så att den tekniska utvecklingen går framåt och att robotar och automatisering historiskt har gjort det mänskliga livet mycket lättare.

I början på 1800-talet fanns en brittisk rörelse som hette Ludditer. Ludditerna bröt sig in i fabriker för att förstöra textilmaskiner då de var emot den industriella revolutionens förändringar. Men jag tror inte att det idag är många som med facit på hand skulle vilja gå tillbaka till livet människor hade i slutet av 1700-talet. I Europa och Japan ligger vi i framkant med automatisering, något som är viktigt med tanke på att en allt större del av vår befolkning blir äldre.

Om man inte vill höja pensionsåldern allt för mycket kommer automatisering och produktivitetshöjningar vara ett måste för att vi ska kunna finansiera vår samhällsservice – vilket jag tycker att är viktigt att vi ska kunna göra. Jag tror just därför att det är viktigt att Åland, Finland och Europa är med på tåget. För Åland eller riksdagen kommer inte att kunna stoppa den teknikutveckling som sker i Silicon Valley eller i Kina. Med rätt reglering och rätt politiska beslut skapar vi en vardag med fler jobb, större företagsamhet och där automatisering framförallt gör det fysiska jobbet lättare i stället för att innebära att det blir färre jobb.

Mats Löfström

Riksdagskandidat 4