DELA

Trolöshet mot huvudman

Emedan jag nu läser hembygdens tidning får ja till min fasa se att landskapsregeringen har planer på att sparka 23 personer på Södra linjens färjor. Helt horribelt enligt min o många andras mening och åsikt.

Den gamla trafikministern o hennes knektar samt den som tutat i hennes öron att det ska privatiseras ska ställas framför brödlösa bordet och åtalspunkterna heter: Grov Trolöshet mot Huvudman , Egenmäktigt förfarande samt fler möjliga punkter och huvudmannen är det Åländska folket och bland dem de som ska sparkas vilket inte låter sej göras. Det skall dras till högsta intans och domstolen för mänskliga rättigheter om så behövs.

Denna person med knektar har åsamkat Åland så stor skada genom att privatisera färjorna och låta skatt på inkomst gå till främmande orter och att göra skärgårdsbor arbetslösa och sedan lyfta arbetslöshetsstöd vilket är under mänskans värdighet.

Tyckte om nämnda minister då hon var hälsosyster och en humoristisk sådan men som trafikminister en person under all kritik. Skomakaren bör hållas vid sin läst som det heter.

Är nu utflyttad till Korsnäs kommun men hjärtat är ännu kvar i Brändö där jag har hembygdsrätt och firma. Kommer att bevaka den svagas intresse oxå framöver o det kommer att synas i dessa spalter.

Kurre i Molpe