Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Trodde du att barnrådgivningen är tillgänglig för alla barn?

Trodde du att barnrådgivningen är tillgänglig för alla barn? Det är den inte.

För de allra flesta av oss är det en självklarhet att ha en relation till barnrådgivningen och gå på de rekommenderade besöken till skötare och läkare. Men ibland väljer vårdnadshavare bort detta för sina barn. Orsakerna kan vara flera – kanske mår mamman (eller den primära anknytningspersonen) dåligt, man har ideologiska tankar som inte inkluderar primärvård, eller så bara vill man inte. Jag menar att denna primära vårdinstans är något som alla barn bör få tillgång till. Vi kan kalla det obligatoriska besök. Ett visst antal besök i viss åldrar för att se att barnen växer, mår bra och att de utvecklas. Kanske behöver barnet stöd, kanske behöver föräldrarna stöd, kanske kan vi identifiera flera mammor som lider av förlossningsdepressioner. På detta sätt finns även möjligheter att vi nåt ut till några fler som kan ta del av det rekommenderade vaccinprogrammet. Inget tvång, givetvis, men nog för att säkerställa vår flockimmunitet. För att följa upp detta kunde man tillexempel koppla in de sociala myndigheterna om föräldern undanhåller barnet från vården trots påminnelser. Jag anser att man inte ska kunna bo i det Åländska samhället och ställa sig och sina barn i dess periferi.

SANDRA LISTHERBY

Lagtingskandidat för Liberalerna