DELA

Trobergshemmet i våra hjärtan

Tyvärr glöms det bort att verksamheten fungerar. Äldreomsorg produceras trots bekymren och framför allt med tanke på pandemin. Allt går att förbättra, så även på Trobergshemmet. Det som inte uppmärksammas är att majoriteten som gör sitt jobb hoppas att den negativa publiciteten skall upphöra. Vi skall minnas att det finns nio avdelningar och det missnöje som är grund för kritiken kommer från ett par av dessa. Men hälsan tiger still eller är inte tillfrågad.

Det är inte resurserna det är fel på i första hand, det är framför allt svårigheterna att rekrytera personal som ställer till det. Tyvärr förvärras rekryteringsproblemen av den dåliga bild av Trobergshemmet som i generaliserande ordalag målas upp. Också pandemin har haft del i de problemen. Stämningen och arbetsglädjen måste återupprättas till fromma får både klienter och personal.

Upprinnelsen till alltihop kan härledas till sättet på vilket treskift infördes, kommunikationen, dialogen och informationen lämnade en hel del övrigt att önska. Men det är för tre år sedan. Efter det är det nu hög tid att dra ett streck och gå vidare. Det är bara destruktivt att älta, ändå finns tydligen intresse för det.

 

Kritiken som framförs är också väldigt generell och har svepande formuleringar. Det är lätt att tolka den som att kritikerna talar för hela Trobergshemmet men tyvärr har man nog inte lyssnat till alla, verkligt tråkigt är att många är rädda att ta ställning och öppet säga något på grund av ett infekterat klimat. Ett uttryck är ”ingen lyssnar” – men det är något som inte gäller generellt. Till det kan sägas att vi tagit in ”Lex Sara” i förvaltningsstadgan, det går bra att vända sig till personalchefen, så det finns någon som lyssnar. Sedan har vi haft inslag typ ”vissa bör reflektera över sina anställningar” vilket inte heller höjer stämningen.

Det beklagliga är att vissa tydligt debatterar ur de missnöjdas synvinkel. Carolina Sandell skriver i sin utredning ”Vaka eller inte vaka” att politiker inte har en operativ roll vilket är mycket viktigt att hålla sig till. Dessa inlägg ger tyvärr mandat och auktoritet till dem som inte är nöjda med ledningens beslut. Det finns få effektivare sätt att störa arbetsklimatet.

 

Den väg en politiker har är att först diskutera med sina medlemmar i Äldreomsorgsnämnden. Där ser vi skillnader inom partierna. Nästa steg är att lyfta frågorna till gruppledarnivån. Finns då olika åsikter måste opartiska utredningar göras och i Sandells ”Vaka eller inte vaka” finns en hel del tänkvärt.

Det är klart att förvaltningen och stadsledningen också skall fråga sig om de gjort vad som krävs och förväntas av dem. De har alla ansvar för de operativa verksamheterna i staden. Rekryteringen av äldreomsorgschef har nyligen avslutats och vi ser med tillförsikt fram emot att hon sätter sig in i verksamheten vid Trobergshemmet och tillsammans med personalen inleder ett utvecklingsarbete.

Vi hoppas nu att vi skall vända blad och hjälpas åt att återupprätta Trobergshemmet till den fina verksamhet det i grunden är. Givetvis utgående från de positioner var och en har inom staden. Samtidigt vill vi framföra ett tack till hela personalen inom stadens äldreomsorg för det arbete som görs utgående från de förutsättningar som finns, pandemin inte glömd.

MODERATA FULLMÄKTIGEGRUPPEN