DELA

Trobergshemmet är ett sjunkande skepp

Hjälp oss att ta hand om stadens äldre på det sätt som vi vill – och på det sätt som du säkert själv skulle vilja bli bemött – innan det är för sent (om det inte redan är det).

Trobergshemmet är ett sjunkande skepp. Nu vädjar vi till alla som kan och vill göra något åt saken – politiker, arbetarskydd, fackorganisationer, företagshälsovård och så vidare.

Inför inte treskiftsarbete på Trobergshemmet (inom Mariehamns stad).

Inför inte rotationssystem mellan avdelningarna.

Sedan dessa två punkter kom upp i maj har personalen börjat må dåligt. Vi vill inte detta, det är ledningen som vill det! Stämningen på avdelningarna har blivit dålig över vad som komma skall.

Personal säger upp sig och tar tjänstledigt och det är på grund av treskift och rotationssystemet även om ledningen vill påstå annat. Hela sommaren har vi jobbat underbemannat på grund av alla sjukskrivningar eftersom personalen mår dåligt och är utarbetad.

Vikarier finns inte att få tag i så vården av de äldre har blivit lidande. Om ingenting görs, om inte treskiftsarbetet och rotation upphävs kommer Trobergshemmet snart inte ha någon personal kvar.

Vem ska då ta hand om stadens äldre?

VI SOM TILLSVIDARE JOBBAR KVAR

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Det är svårt att uttala sig om treskiftsarbete för det är ett tjänstemannaärende och vi har inte haft möte med nämnden heller om detta ännu.

Problemet har uppstått när nämnden begärde en åtgärdsplan för äldrevården. Tyvärr har det gått väldigt fel tillväga så att personalen inte var involverade i det här. Nämnden fick åtgärdsplanen och i den står det att man till hösten tillsammans med personalen ska utreda och planera treskiftsarbete. Planen var alltså att man skulle ta itu med det i höst med personalen och berörda fackorganisationer. Men infon kom som sagt ut för tidigt och inte från rätt källa. Personalen fick antagligen reda på det via agendan för nämndmöte. Det blev helt fel.

Angående värmen som varit har jag varit i kontakt med vikarierande föreståndare Carina Hoffman. Det har nu blivit åtgärdat av fastighetsavdelningen efter påtryckningar från Hoffman. Värmen har varit väldigt svår för de som bor och jobbar där. Det har gjort att många har sjukskrivit sig av olika orsaker. Jag vet att Carina Hoffman försökt få tag i vikarierande personal, men i den här värmen har det varit svårt att få tag på folk som kan hoppa in.

Vi kommer självklart när vi har vårt nästa möte i nämnden pratat om hur sommaren har varit och vad vi kan göra bättre. Där kommer säkert igen treskiftsarbetet tas upp. Rotationssystemet såg jag som något positivt, att man skulle få vidga sina vyer och pröva på att jobba på en annan avdelning. Men nu ser jag att det tydligen är många som inte tycker det. Men inte heller där har det ännu varit någon diskussion mellan ledning och personal. Här är man ute i väldigt god tid att berätta hur det ligger till och det ska vi ta till oss.

Vi tar alla de här sakerna på väldigt stort allvar. Personalens röst är väldigt viktig och vi ska självklart lyssna på dem.

ULF-PETER WESTMARK

ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN