Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Trixa inte med behörigheten

Tjänster inom det offentliga styrs av fastställda behörighetsvillkor. Dessa följer i stort samma nivåer som i våra grannländer av den orsaken att Åland inte är självförsörjande på alla utbildningsområden. Sjuk- och närvårdare, till exempel, är undantagna där vi har egen kompetensförsörjning genom högskola och gymnasium. Behörighetsvillkoren och till dem anpassade utbildningarna följer nationella certifieringar för att säkra anställningsbarheten. I övrigt är vi beroende av utbildningar utanför Åland.

Vissa kandidater uttalar att man är beredd att tumma på behörighetsvillkor, som bl.a. medfört att Åland utmärkt sig i flera kunskapsmätningar.

Åland som kunskapssamhälle behöver likvärdiga kvalificerade krafter på arbetsmarknaden som övriga Europa, inte minst för att uppfylla kraven på den fria rörligheten. För att möta ett kompetensunderskott måste inflyttning och utbildningsvolymer öka. Att trixa med behörighetsvillkoren är en återvändsgränd.

RAINER JUSLIN (LIB)