DELA

Tredje sektorns viktiga roll vid återhämtning

Det finns bland mentalhälsoorganisationerna i Finland en stor oro för att socialservicetjänster förbises då man planerar hälsovården och sjukvården i den kommande SOTE-reformen.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna står i fokus medan det sociala riskerar att glömmas bort.

Den tredje sektorn har traditionellt haft en viktig roll vid återhämtningen från psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd och meningsfull sysselsättning som stöd i vardagen. Psykosociala förbundet vill därför påminna kommunerna om hur viktigt det är att beakta och se styrkan i den lågtröskelverksamhet och det psykosociala stöd som olika föreningar erbjuder.

Denna typ av verksamhet är ett värdefullt tillägg som stöder återhämtningen.

Vår förhoppning är att kommunerna även i fortsättningen, då ansvaret för social-och hälsovårdstjänsterna överförts till landskapen, tryggar den lågtröskel- och dagverksamhet som föreningarna erbjuder.

Christer Rönnlund

Ordförande

Bodil Viitanen

Verksamhetsledare

Psykosociala

förbundet rf