DELA

Tredje sektorn viktig!

När samhällets resurser är begränsade är ett samarbete mellan tredje sektorn och kommunerna särskilt viktigt. Genom ett samarbete förbättras servicen till medborgarna på ett resurseffektivt sätt.
I Mariehamn har vi ett omfattande samarbete med tredje sektorn i vid bemärkelse, från större organisationer till små föreningar.
Allt det frivilligarbete som läggs ner inom tredje sektorn är guld värt för medborgarnas trivsel och även service, särskilt inom den sociala sektorn. Därför är den liberala linjen att stöda och uppmuntra detta.

För att uppnå en större stabilitet i samarbetet med tredje sektorn borde en mera långsiktig lös-ning på finansieringsfrågorna hittas. Min tanke är, att staden tillsammans med tredje sektorn går igenom hur verksamheterna ska stödas och i vilken omfattning. På basen av det görs ett avtal upp mellan staden och organisationen om vilka principer som ska följas och vilken omfattning verksamheten ska ha. Modell kan t.ex. tas från stadens köp av familjerådgivning från Folkhälsan. Men det finns flera andra organisationer där det vore viktigt att få långsiktiga avtal upprättade för att säkerställa servicen. Bland annat DUV, Röda Korset, Rädda Barnen, Fri från narkotika, Folkhälsan, MPF, idrottsföreningar och andra bör kunna omfattas av ett sådant stabilt system.
I år är frivilligarbetets år inom EU. Låt oss avsluta det året med att gå in för ett välorganiserat, stabilt system för samarbetet mellan staden/kommunerna och tredje sektorn!
Folke Sjölund (Lib)
LTkandidat 254, MHkandidat 624