DELA

Tredje gången gillt minister Hambrudd?

Varför är det så svårt att få svar på några raka frågor angående barnomsorgspersonalens behörighet? Min första insändare var införd i denna tidning måndagen den 22 februari. Jag fick ett ordrikt svar tisdagen den 23 februari. Tyvärr gav den väldigt få svar på frågorna. Jag valde att upprepa frågorna i en ny insändare, införd i tidningen onsdagen den 3 mars. Något svar på den har jag inte fått.

Inser inte ministern att det är många inom barnomsorgen som utbildat sig i Sverige och som är oroliga och frustrerade över vad den nya lagen innebär? På grund av den respons jag fått på mina insändare inser jag att frågorna är väldigt viktiga för personalen inom barnomsorgen men också att det finns ett allmänt intresse. Därför väljer jag att försöka en gång till med en ny insändare. Jag undrar också var de som skall bevaka barnomsorgspersonalens intressen, till exempel fackförening, barnomsorgsledare med flera finns i den här förändringen. Har de alls varit inblandade i processen och fått ha synpunkter?

 

Så till frågorna.

Varför väljer landskapet att göra en så här byråkratisk och dyr lösning när det gäller behörigheten? Ministern hänvisar till ett EU-direktiv som började gälla på Åland redan 2012, det har förflutit 9 år sedan dess. Att man tillämpar EU-direktivet för utbildningar som erhållits efter 2012 förstår jag men varför idag 2021 börja tillämpa det retroaktivt för utbildningar som erhållits före 2012 förstår jag inte. I Finland gjorde man en liknande lagändring år 2018. Där bestämdes att alla som hade behörighet innan nya lagen trädde ikraft också skulle vara behöriga efter förändringen. Om Finland kunde gör så år 2018 bör Åland också kunna göra så 2021.

Hur värderas arbetslivserfarenhet och fortbildningskurser man gått under årens lopp? Den personal som har en äldre utbildning har också en gedigen arbetslivserfarenhet som bör beaktas i sammanhanget.

Vad innebär ”erkännande av utländsk yrkeskvalifikation”, får jag en åländsk legitimation om jag godkänns? Får jag veta vad som behöver kompletteras vid avslag? Kommer landskapet att ordna kurser för dem som inte får godkänd behörighet så att man kan komplettera sin utbildning? Räcker det med en svensk förskolelärarlegitimation för att få behörighet som lärare i barnomsorg? Ger en svensk gymnasieexamen inom barnomsorg behörighet att arbeta som barnskötare?

Med krav på svar den här gången. Det måste finnas svar på frågorna inom landskapsförvaltningen. Hur skall ni annars kunna bedöma vem som är behörig?

UNDRANDE SKÄRGÅRDSBO

 

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Undrande skärgårdsbo önskar ytterligare svar på sina frågor kring behörigheterna i den nya barnomsorg och grundskoleförordningen vilket jag hoppas att jag kan förklara i denna insändare.

När behörigheterna för ett yrke kommer in i lag eller förordning blir yrket ett reglerat yrke, vilket betyder att det står i lag vad för behörighet man ska ha för att få arbeta inom yrket. Om du har en utländsk examen behöver du ett erkännande av yrkeskvalifikationer om yrket är reglerat. Ett erkännande av yrkeskvalifikationer får du genom en ansökan till Ålands landskapsregerings utbildningsbyrå. Det här systemet gäller i hela EU om yrket är reglerat i ett land.

Gällande yrket lärare i barnomsorgen krävs i förordningen en examen på en viss angiven nivå eller en motsvarande äldre examen. Orsaken varför det upplevs som mer besvärligt på Åland i jämförelse med när behörigheterna reviderades i finsk lagstiftning är att vi på Åland har många som utbildar sig utanför Åland. Då träder lagen om yrkeskvalifikationer in vilket betyder att har man en utländsk examen måste man få ett erkännande av en behörig myndighet, vilket på Åland är Ålands landskapsregering. Samtidigt är syftet med yrkeskvalifikationslagen bra eftersom den kom till för att säkerställa den fria rörligheten inom EU. Att har du utbildat och arbetat i ett EU land så ska du ha möjlighet att flytta och arbeta inom det som du har utbildat dig till inom EU.

 

Att på insändarplats avgöra om en utländsk examen eller arbetserfarenhet ger ett erkännande av yrkeskvalifikationer är omöjligt då varje enskilt fall avgörs när en ansökan kommer in och handläggs. Jag rekommenderar undrande skärgårdsbo att ta direkt kontakt med utbildningsbyrån för att få svar på de grundläggande principerna.

ANNIKA HAMBRUDD

UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER