DELA

Tre viktiga frågor att ta ställning till i EU-valet

Det krävs ett starkare politiskt ledarskap för att vi ska klara av klimatutmaningen och den miljöförstöring som pågår. Den 26 maj har vi en chans att skapa det ledarskapet. Då är det dags för oss att välja vilka som ska representera Finland i EU-parlamentet.

Under de närmaste fem åren i EU avgörs en stor del av klimat- och miljöpolitiken. För att vi ska ha en rimlig chans att möta de uppsatta utsläppsmålen och därmed möjlighet att begränsa klimatkrisens framfart, krävs ställningstagande. Något du gör genom att utnyttja din möjlighet att rösta.

Vi vet att tre frågor kommer att vara extra betydelsefulla också för vår hållbarhetsresa på Åland.

1. Ta klimathotet på allvar!

FN:s klimatpanel IPCC menar att vi nu har drygt 10 år kvar på oss om vi ville undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna. De nuvarande internationella åtgärderna är långt ifrån tillräckliga.

Under de senaste månaderna har brittiska och irländska parlamenten samt Wales och Skottlands regeringar insett situationens allvar och utlyst nödläge för klimatet. Vi måste verka för att EU-parlamentet gör det samma. De personer som blir invalda i EU-parlamentet under nästa mandatperiod har en avgörande betydelse för om vi kommer att utlysa klimatnödläge och om vi kommer att uppnå Paris-avtalets 1,5 gradersmål till 2030.

2. Rädda Östersjön!

Även om utsläppen från land har avtagit, tack vare effektiva åtgärder från både politiker, beslutsfattare och aktörer, så ligger ännu flera av våra gamla synder strax under ytan av ett döende Östersjön. Bottendöden sträcker ut sig allt mer för varje år som går, den är idag större än ytan av Danmark. En havsbotten vars fruktsamhet kan likställas med ett ökenlandskap. Samtidigt täcks havets vattenytan år efter år med toxiska cyanobakterier till följd av algblomningar. Avtagande fiskstammar vittnar om överfiske och otjänliga lekplatser.

Det krävs modiga och djärva, om än obekväma, beslut från våra politiker och beslutsfattare. Ett ö-samhälle känt för sin vackra skärgård kommer inte att locka vare sig turister eller inflyttande om det omges av ett dött och ruttnande hav.

Tekniken, innovationen men framförallt engagemanget och viljan att åtgärda finns. Nu är tiden för att agera! Tiden för enkla, bekväma och overksamma beslut är förbi. Den lyxen tillhör inte oss, för Östersjön är döende och vi bor mitt i det.

3. Fasa ut den skadliga plasten!

Uppskattningsvis flyter cirka 270 000 ton plast runt i världshaven idag och hotar genom sin existens minst 700 marina arter. Möjligheterna att återvinna plast förbättras hela tiden, men det är inte all plast som på ett enkelt sätt kan återvinnas. Plaståtervinningen innebär att materialet ska genomgå en ganska lång process innan man når en återvinningsbar slutfraktion. Varje hanteringssteg utgör alltså en risk för nedskräpning.

Det finns flera användningsområden där plaster överkonsumeras till följd av sin tillgänglighet och låga kostnad såsom engångsartiklar och plastpåsar. Det finns lyckligtvis alternativ till dessa tillverkade av exempelvis cellulosabaserade material.

EU-parlamentet kan fatta kraftfulla beslut om att öka motivationen till återvinning av den plast vi verkligen behöver och ersätta flera plaster med andra mer långsiktigt hållbara material.

Varje röst räknas

De länder som idag ingår i EU utgör tillsammans den tredje största maktfaktorn i världen. Det innebär att detta EU-val är troligen det viktigaste valet du kan göra innan det är för sent. Bryr du dig om naturen, klimatet och framtida generationer – då ska du rösta i EU-valet den 26 maj. På svenska.yle.fi hittar du en valkompass som hjälper dig att hitta ditt parti och din kandidat. Du har möjlighet att välja bland kandidater i hela Finland (eller det land du är medborgare i). Välj den kandidat som du tror är bäst för framtiden.

Kom ihåg att varje röst är viktig.

Din röst räknas.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ANNA HÄGER
VICE ORDFÖRANDE
TOVE FAGERSTRÖM
TF KANSLILEDARE
JONAS HOLMSTRÖM
TALESPERSON FÖR ENERGI- OCH KLIMATFRÅGOR
JESPER SVANFELT
TALESPERSON FÖR KONSUMTION OCH AVFALL
DAN SUNDQVIST
TALESPERSON FÖR SOCIAL HÅLLBARHET
ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.