DELA

Tre skoldistrikt i Mariehamn

Varför skall man riva upp hela skolsystemet undrar vice rektor Anders Eriksson och hänvisar till stadsfullmäktiges spretiga debatt om antalet skoldistrikt i Mariehamn. Instämmer helt med Anders Eriksson.
Stadsfullmäktige har helt glömt att i samband med att man godkände generalplan för Mariehamn har man bestämt att stadens mål för skolan är:” att utgå från tre grundskolor, en i norra staden, en i innerstaden och en i södra staden ”. En helt naturlig indelning med tanke på stadsstrukturen där vi i så gott som alla sammanhang utgår från norra, södra och innerstaden. Beslutet om generalplanen är knappt ett år.

Mitt förslag är att vi återställer ordningen och besluter på nytt om tre skoldistrikt 1-9 och att Ytternäs skola byggs ut med högstadium när elevunderlaget visar att det behövs.
Barbro Sundback (s)