DELA

Tre Kronor seglar vidare

Briggen Tre Kronor skulle aldrig ha byggts om de eldsjälar som drev idén verkligen hade gjort noggranna ekonomiska kalkyler. Men hon byggdes, tack och lov. Ekonomin har hela tiden varit kritisk och krävt upprepade tillskott från behjärtade människor. Men hösten 2023 var konkursen ett faktum.

Briggen var unik, dels därför att hon var en trogen kopia av ett artonhundratalsfartyg, men också för att hon var så väl byggd.

Fartyget kunde rätt utnyttjat ha blivit en seglande ambassadör för Stockholm. Med bitterhet kan man konstatera att de tankarna

aldrig fått fäste i Stadshuset. Sverige har långa kuster och är mycket beroende av sjöfarten för sin försörjning men har inte under min tid haft politiker som engagerat sig för sjöfart. Så därifrån var ingen hjälp att vänta.

Under den tid hon seglat har hon varit en skönhet att glädjas åt. Men efter konkursen riskerade hon alltså att bli lustjakt åt någon

oljeprins, eller som det senare visade sig, säljas till Polen. Det var svårt att förlika sig med. I slutet av juni kom så glädjebudet: Jacob Johansson, ordförande i Viking Line, hade beslutat att gå in som ägare med avsikt att trygga hennes fortsatta drift. Det kommer inte att bli en god affär, men det är en god handling. Och den hedrar sin man. Tack!

TOM ROECK HANSEN

STOCKHOLM