DELA

Tre kommuner på Åland

Jag vill främja en socialdemokratisk utveckling på Åland genom att:
-minska antalet av kommuner till tre – Högre effektivitet inom offentlig sektor!
-alla som vill producera ekologiska livsmedel på Åland oberoende av antal av djur och jordareal för ekologiska odlingar kan få projektstöd och bättre förutsättningar – Bättre ekologi och sysselsättning!
-Medis skall vara i Vuxenutbildningsenheten, Ålands landskapsregering – Samma studiemöjligheter för alla oberoende egen kommun!
Alla arbetssökande och beroende av utkomststöd skall delta avgiftsfri i en kurs på Medis- Terapi och sysselsättning för fattiga!
-garantera Ålandstillägg till pensionärer, studerande och arbetssökande – Mera trygghet till dom som står utanför arbetslivet och konsumerar på Åland!
-ge högre status och bättre förutsättningar till studerande vid Högskolan på Åland!
Milla Trofors (s)