DELA

Tre frågor om vårdlönerna

Jag och andra politiker som bloggar har fått frågor om vårdlöner. Det är väldigt få som svarat. Därför passar jag på att utmana er andra och skicka denna viktiga fråga vidare via tidningen.
Jag håller med dem som anser att fokus när det gäller vårdarlöner varit på sjukvården – kanske framför allt sjukskötarna och att den borde var på hela vårdsektorn – all vård- och omsorgspersonal. Hittills har arbeten som liknar det oavlönade arbete som görs i hemmen värderats lågt på arbetsmarknaden. Att arbeta i kök och med städning är också lågt värderat.
Det behövs en uppgradering av alla som jobbar med människor. Det krävs ett seriöst arbete och nytänkande som leder till en attitydförändring. Arbete med maskiner värderas högre än arbete med människor.

I yrken där man ger mycket av sig själv, där man jobbar med människors välmående och utveckling finns det en stor risk att man känner sig otillräcklig och därmed sliter ut sig.
Det behövs alltså en välgjord och proffsig värdering av olika arbeten för att få fram fakta som grund för en rättvisare lönepolitik. Dessutom måste medel reserveras så att man inom en rimlig period kan rätta till orättvisorna.
Inom kort kommer jag i landskapsregeringen att tillsätta en likalönskommission som skall lyfta olika aspekter vad gäller löneklyftan mellan män och kvinnor. Den här frågan kommer att genomlysas grundligt.

Det finns flera förhållanden inom de olika sektorerna som också är ologiska. En intressant jämförelse kan göras inom läraryrket. Är det inte t. ex märkligt att en som jobbar med små barn, där skillnaden mellan att upptäcka en avvikelse hos ett barn kan vara avgörande för hur barnets utveckling blir i fortsättningen, att det arbetet i dag värderas mycket lägre än om du arbetar med unga vuxna och ger av din kunskap i kemi eller något annat läroämne.

Så till de tre frågorna: Vad tänker du göra för att
1) Höja statusen på vårdaryrket och på så sätt trygga tillgången till kompetent vårdpersonal?
2) Visa den vårdpersonal som finns (och övriga i samhället) att vårdpersonalen är värdefull och
3) Hur man kan höja statusen på vårdyrket och därmed trygga tillgången på kompetent personal.

Tillgången på kompetent personal kommer att bli ett stort bekymmer eftersom vi har stora pensionsavgångar framför oss. Statusen kan höjas genom en välgjord arbetsvärdering där man tar fram fakta och visar på vilket ansvarsfullt, krävande och tungt arbete som utförs. Resultatet måste bli rättvisare löner. Arbetsvärderingen leder till förändrig och på sikt även en attitydförändring.

2. Hur skall man visa vårdpersonalen uppskattning?
En del av svaret gav jag redan i punkt 1. Jag hoppas verkligen att alla som jobbar inom vården möts av uppskattning. Att jag i valtider säger att jag högaktar alla som arbetar med vård och omsorg – även om uppskattningen kommer rakt från mitt hjärta – riskerar att uppfattas som fjäsk.
Jag upplever att de flesta som arbetar inom vården trivs med sitt jobb och älskar sina barn, gamla, funktionshindrade eller vilka de nu jobbar med. Men avskyr när de måste ha så bråttom att de inte hinner sköta sitt jobb med kvalité (prata med de gamla, lyssna på barnen osv).
Enklast är det att säga att man skall skjuta till tillräckligt mycket resurser. En annan viktig sida är bra ledning som kan organisera och prioritera det arbete som är viktigast, dvs kontakten mellan människor.

3. Hur arbetsvillkoren kan förbättras?
Jag kan inte tillräckligt om arbetsförhållandena för att ge ett riktigt bra svar. När det gäller skiftesarbete är jag övertygad om att det är mycket viktigt att ha inflytande och vara delaktig i planeringen av arbetstider. För att underlätta att på fritiden kunna ägna sig åt det man tycker att är roligt och viktigt.

Britt Lundberg ( c )