DELA

Trasmattor är kvalitet

På vårt möte 28.4 har kommit till vår kännedom att en representant för Visitaland i Radio Åland uttalat att uthyrningsstugor med trasmattor på golvet skulle innebära låg standard på inredningen
Tvärtom – det höjer standarden att ha åländsk hemslöjd på golvet istället för massproducerade fabriksalster.

Trasmattor skapar trivsel och utgör en viktid del av den åländska identiteten. Vi skall vara stolta över vår hemslöjd och våra hantverkare
Ålands Marthadistrikt
Hemslöjdssektionen