DELA

Tranviks samfällighet i förfall

På senaste stämma den 27 mars 2010 fick man inte ihop till en ny styrelse, för det är inte någon som vill sitta i styrelsen för de samfälliga markområdena. Så under tiden, tills man får fram en styrelse, får den gamla sitta kvar som interimsstyrelse.
Men man valde ny revisor, en delägare, detta trots att revisorn skall vara oberoende icke-delägare.
Vi som sitter i styrelsen för vattenområdena blev invalda 2009. Vi hade möte på våren i maj månad. Vi ville att styrelsen i markområdet skulle komma och träffa oss angående ekonomin, för det fanns pengar från den gamla samfälligheten (mark och vatten ihop) som vi förvaltade och som vi skulle dela med oss av.
Då hade vi kunnat låna pengar till styrelsen för de samfälliga markområdena istället för att den nu tog in extra avgift från delägarna för att det fanns för litet pengar och för stora skulder.

Nu visade det sig att det under sommaren 2009 fanns en båt i Fadervik och att ägaren använde vägen till båtplatsen och inte betalade för sig. Dessutom satt den här personen, som inte gjorde rätt för sig, i styrelsen för markområdet. Däremot har personen ifråga varit med om att gå rättsligt tillväga mot en som har sommarstuga på samma väg för att denna inte hade betalt vägavgift.
Vi kontaktade ifrågavarande styrelsemedlem per brev angående saken och fick som svar att han hade köpt del i det samfällda vattenområdet. Men denna person har inte del i det samfällda utan han går på möten med fullmakt.
Efter ett tag fick vi fram hur det hade gått till och då visade det sig att ordförande i samfällda markområdet hade sålt andel från Nässgårds 2:44 samfällda vattenområde till Norrgårds 5:24.
Under 1980-talet tog Norrgårds 5:24 ut sitt samfällda vattenområde (vilket ledde till krånglet med två styrelser). Nu med nyinköpt andel vill man väl splittra samfälligheten?

När styrelsen för vattenområdet har gått igenom det här har vi bestämt att vi inte kommer att sitta mer än mandattiden ut, men inte vara med och arbeta för samfälligheten mer.
Viceordförande i Tranviks samfällighet vattenområde
Guy Gustafsson