DELA

Transport från hamnen

Återigen en gång har jag passerat den långa karavanen av passagerare från Västra hamnen på vandring längs Storagatan mot centrum, många bärande eller släpande på stora kassar eller kappsäckar. Varje gång reflekterar jag över samma sak:
Varför i friden görs ingenting åt detta i en stad där man annars ”gör allt” för att få gästande besökare att trivas. I alla städer jag har besökt har, såvitt jag kommer ihåg, det alltid funnits en kombinerande förbindelse som väntar på att passagerarna i hamnen skall kunna åka till stadens centrum.
Den senaste jag minns var en visserligen skraltig och skramlande buss från hamnen i Newcastle, men den förde oss plikttroget båda vägarna mellan hamnen och centrum lämpligt efter respektive färjas ankomst och före dess avgång.
Men kommer du som turist till Åland, med all den reklam i bagaget som Visit-Åland har levererat, konstaterar du i hamnen att det finns två alternativ: ta ditt bagage och gå eller spendera på en taxi. Dyrt att komma till Åland, säger du säkert. Själv har jag nångång ställt mig att vänta vid busshållplatsen på Havsgatan, men snart tröttnat på att vänta.

Bästa ni som ansvarar för våra gästers trivsel; det är det första intrycket som är det viktigaste!
Det MÅSTE gå i samförstånd mellan rederierna, staden och bussbolaget att ordna med busstransport från hamnen året runt, inte bara i form av Röde Orm med öppna vagnar i regn och rusk endast under högsäsong.
Det kan vara ett roligt jippo för ungdomar när vädret är varmt och soligt, men det täcker inte behovet, som finns året runt! Var så snälla och tänk efter vilket turistens första intryck av Mariehamn blir!
Jan Snellman