DELA

Transparens i politiken

Vi lever i ett demokratiskt samhälle och har ansvar att rösta men även rätt att följa ärendebehandlingen. I landskapet är föredragningslistorna icke tillgängliga för allmänheten och beslutsprotokollen korta. Politisk debatt efterlyses, men utan tranparens uteblir… VADÅ???.

Regeringsprogrammet ligger som grund för politiska program och handlingsplaner på olika områden. På sidan om kan ministrarna på enskild föredragning besluta om stöd för projekt utanför handlingsplanen. Följderna är att pengarna inte räcker till. Detta kan man anse vara godtyckligt och icke demokratiskt.

Min bestämda åsikt är att landskapsregeringen bör skapa transparens i sin politik. Medborgarnas rättigheter skall inte sluta i röstningen på valdagen. Politik skall vara delaktighet, målmedvetenhet, och öppenhet mot hela samhället.

Hannele Vaitilo LIB