DELA

Transparens är demokratins grundval

I debatten om Stornäset häpnar jag.
Vi har ingen rätt att ta del av de handlingar som utgör våra beslutsfattares underlag innan beslutet är fattat. När beslutet väl är fattat och medborgarnas möjlighet att påverka upphör ges handlingarna offentlighet.
Detta finns fastslaget i den åländska lagen om handlingars offentlighet. Vilken är de åländska lagstiftarnas tankegång? Att ge politikerna arbetsro så att de inte störs av engagerade medborgare?
Jag anar här en koppling till Finlands tsaristiska arv och konstaterar att man i Sverige har en helt annan tillgång till offentliga handlingar. Är en handling inte av särskilda skäl hemligstämplad så måste den lämnas ut.

Självfallet kan beredningar innehålla konfidentiell information vid t.ex. offentlig upphandling.
Självklart kan politiska utskott höra enskilda som kan behöva skyddas av sekretess för att kunna tala klarspråk. Naturligtvis kan myndigheter handlägga enskilda människors ärenden som likväl ofta bör skyddas av sekretess under pågående handläggning.
Men när skogsvårdsbyrån, museibyrån, fiskeribyrån och miljöbyrån ger skriftliga utlåtanden i en kontroversiell fråga skall naturligtvis dessa handlingar omgående ges offentlighet. Det finns inget som helst skäl till denna sekretess.

Jag konstaterar att vi som samhällsmedborgare inte skall få tillgång till information innan ett beslut är fattat och refererande till den s.k. ”munkavledebatten” skall vi, enligt vissa chefer, inte heller få uttala oss efter att beslutet är fattat (om det berör vår arbetsplats). All heder här åt stadsdirektör Bjarne Pettersson som fastslog den enda rimliga hållningen – ingen munkavle för de anställda.
Adderar vi ytterligare statsminister Vanhanens tidigare dekret om att inga ministrar får yttra sig i någon fråga utanför det egna uppdraget så framträder en bisarr bild av demokratin.
Den minister som omedelbart bör fatta beslutet om att lämna ut de ovannämnda handlingarna är näringsminister Jan-Erik Mattsson. Om det inte redan lämnats in en skriftlig begäran om detta så gör jag det nu på detta sätt.
Det är beklämmande att de ovan nämnda handlingarna inte offentliggjorts.
Mogens Lindén