DELA

Trångsynt debatt angående julkyrkan

Jag börjar bli uppriktigt irriterad över hur folk kan vara så trångsynta, så här kommer även min åsikt i debatten om den förbenade julkyrkan som folk är så upprörda över.

Jag anser att religion och skola inte hör ihop. Åtminstone inte på det sättet där det som lärs ut i den kristna tron läggs upp som fakta, likt en historielektion.

Istället borde skolan lära upp barnen om flera religioner, så att barnen redan i tidig ålder vet om att det finns flera sätt att se på livet. Kyrkor skall absolut besökas, men likaså moskèer, synagogor och andra religiösa vallfärdningsplatser. Fast det bör likställas med ett besök till ett museum, i rent utbildningssyfte, utan att närvara under en gudstjänst.

På det viset har vi om 20 år har ett gäng unga vuxna som inte delar den främlingsfientlighet som tyvärr är alltför vanlig idag.

Som ett exempel på denna fientlighet kan nämnas en diskussionstråd i en Facebookgrupp där debatten inte ens hann igång innan det gastades om att ”dom” borde åka hem eller ta efter våra seder. Kommentarstråden var full av rasistiska och kränkande ord upprördheten var stor över att ”dom” kommer hit och kräver att vi slutar med våra traditioner.

Mig veterligen så handlar slopandet av barnens julkyrka om att dagiset ifråga rättar sig efter Finlands lag om jämlik behandling. Ingen har alltså krävt någonting utav någon.

Så varför har det gjorts till en rasfråga? Vidare så gnälls det mycket över att det är en tradition som nu abrupt avslutas.

Vem har förbjudit föräldrarna att själva ta sig till en julmässa med sina barn? Nya traditioner kan ju skapas, lika bra som gamla traditioner kan slopas? Om det är så viktigt att barnen får en kristen fostran (eller en uppväxt enligt en annan andlig övertygelse) så ligger väl ansvaret hos föräldrarna? Inte hos ett daghem, där det kan finnas barn från familjer med 17 olika trosuppfattning.

Sen kan man vidare diskutera varför det är så viktigt med kyrkobesök just i juletid? Jag tror att endast en bråkdel av de som förespråkar att denna ”tradition” kvarhålls faktiskt stiger upp en vanlig söndag i oktober för att bege sig till kyrkan, som högst antagligen gapar ganska tom i bänkraderna.

Thoralf Gulbrandsen