DELA

TRÄgo – hållbart och ekonomiskt bra

Jag ställer mig frågan om lego av åländskt trä kan bli nästa exportvara? Tanken slog mig efter att jag i helgen köpte den första legoasken åt pojken.

Under nattens blöjbyte slogs jag av idén om vi inte kunde förädla åländsk skog till ett lego-koncept som skulle kunna exporteras ut i värden. TRÄgo är nuvarande produktnamnet men till skillnad till danska plastlegobitar skulle TRÄgobitar inte säljas i leksaksbutiker utan som konstruktionsbitar så som lättmonterade, hållbart både ur miljöhänsyn och hållfasthet i form av träreglar, balkar och pelare för byggsektorn.

Restmaterialet från tillverkningen av TRÄgo som i huvudsak består av sågspån och träflisor skulle kanske kunna användas till skivtillverkning som behövs i TRÄgo-systemet. Därefter kunde överloppsmaterial lämpa sig för uppvärmning i något av de många åländska bio-värmeverken där även en del skulle gå till elproduktion. Att nischa in TRÄgo som ett alternativ till stål- och betongkonstruktioner är helt klart en utmaning i sig men fördelarna där trä lämpar sig är många och kommer troligen att utvecklas än mera i en ganska nära framtid.

Kanhända att TRÄgo-konceptet endast stannar vid en dröm under ett nattligt blöjbyte men min övertygelse är att om vi kan kombinera enkelhet och hållbarhet i kommande exportprodukter av åländsk råvara, påhittighet och kunnande kommer vi att kunna garantera arbetsplatser och fortsatt hög välfärd med lite guldkant här på vår gröna ö i den blåa Östersjön.

Martin Nilsson

Vd BioEnerMart Ab