DELA

Trafiksäkerhet – en hjärtefråga

Som svar på Kjell Jahréns insändare vill jag berätta.
Vi liberaler i Lemland har tagit upp trafiksäkerheten bland våra sju hjärtefrågor inför valet. Frågor som vi skall arbeta för efter valet. Lemlands kommun har gjort en inventering av de viktigaste trafiksäkerhetsfrågorna inom kommunen. Där ingår gång- och cykelväg från Söderby till Lemströmskanal och längsmed vägen ut till Järsö-Nåtö.

Gång- och cykelvägar är viktiga för kommunens egna innevånare och även för bland annat cykelturister som vill njuta av vår kommuns vackra natur. Vi vill också ha vägbelysning i vägkorsningar som är starkt trafikerade av bland annat skolbarn som passerar dem för att komma till busshållplatserna där skolskjutsarna hämtar upp dem. Det finns även trafikfarliga korsningar som vi anser skall byggas om.
Lemlands kommun har uppvaktat landskapsregeringen i flere av dessa frågor och vi liberaler här i Lemland kommer att arbeta vidare på bra lösningar. Landskapet bör tillsammans med kommunerna göra Åland till en trygg plats för ålänningar i alla åldrar.
Gun Holmström (lib)