DELA

Trafikljus fungerar inte

En kommentar till Jan Sergejeffs insändare i torsdagens Nya Åland.
Jag håller med om att hastighetsdämpande åtgärder bör utformas så att de inte medför onödiga olägenheter för trafiken, däremot är trafikljus inget alternativ. Målsättningen för modern trafikplanering är att sänka hastigheterna i korsningsområden till 30 km/h. De flesta olyckor inträffar i korsningar och överlevnadsprocenten ökar drastiskt då hastigheten sänks från 50 till 30.
Enbart hastighetsbegränsning fungerar inte. Polisen tar regelbundet fartsyndare som kör 20-30km/h överhastighet i Mariehamn.

Som hastighetsdämpande åtgärd är trafikljus värdelösa och på många ställen monterar man bort ljusen för att ersätta dem med andra åtgärder som avsmalningar, rondeller etc. På detta sätt får man en reduktion av hastigheten och en jämnare trafikrytm.
Alternativet trafikljus är sämre, både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Orsaken är att trafikanterna inte respekterar trafikljusen. I Sverige räknar man med att var tionde bilist kör mot rött. I Finland är situationen ännu dystrare.

Enligt finska trafikskyddet var medeltalet för Finland år 2006 26 procent, dvs var femte bilist körde mot rött. Empiriskt skulle jag säga att siffrorna för korsningen Ålandsvägen–Nygatan ligger mellan de svenska och finska värdena, dvs att kanske var åttonde bilist kör mot rött.
Korsningen används av barn och ungdomar på väg till/från skolan. Ser man igen på trafikskyddets statistik över olyckor där barn är inblandade så sker merparten vid övergångsställen, i stadstrafik och vid god sikt.
Just sådana förhållanden då en bilist kan tänka sig att ”smita över” för ”jag ser ju att det inte kommer någon”.

Anders Gustafsson