DELA

Trafiken till skärgården måste tryggas

Det råder obalans i landskapet Ålands finanser. Utgifterna är alldeles för stora i förhållande till inkomsterna. För att komma tillrätta med detta krävs åtgärder på alla plan. Vi måste spara där det går och vi måste satsa där det är möjligt. Framför allt måste vi på alla sätt bygga bort osäkerhetsfaktorerna i systemet.

I dag är den kanske största okända faktorn i landskapsbudgeten priset på energi i allmänhet och bunkerolja till landskapsflottan i synnerhet. Vi dras med stora och i flera fall otidsenliga och opraktiska fartyg. Alldeles för mycket stål släpas runt till alldeles för högt pris. Vi har restauranger där det inte behövs och därmed driftskostnader som är för stora.

För att lyckas upprätthålla turerna i skärgården och livet i byarna har Centerns infrastrukturminister Veronica Thörnroos, i linje med partiets önskan, med kraft inlett de nödvändiga arbetet med att se över och modernisera skärgårdstrafiken. För om det inte görs nu och snabbt, riskerar trafiken till skärgården att krympa till nivåer som inte gagnar någon.

Centern vill inte att det ska ske. I partiets långsiktiga strategi ingår att göra allt som är möjligt för att ålänningarna ska kunna leva där de själva vill. Vi är beredda att göra det nödvändiga för att hela Åland ska leva. Skärgården som hör till Åland är det ”hjärtland” som vi ska vårda och utveckla alla ålänningar till fromma.
Centerns lagtingsgrupp