DELA

Trafiken sparar på förvarbart sätt

Att det offentliga Ålands intäkter minskat med nästan 30 procent de två senaste åren tvingar fram en förändring. Trafikavdelningens verksamhet utgör inget undantag. Det av finansansvarig givna budgetförslaget har processats och godkänts. För sjötrafikens del innebär det en minskning av anslaget med ca 1,4 miljoner euro.
Genom omstrukturering av turlistorna minskar kostnaderna med ca 500.000 euro. Vi arbetar nu systematiskt och målmedvetet för att minska kostnaderna inom segmentet bemanning och underhåll.

Det svåra isläget har ytterligare förvärrat situationen främst pga ökade bunker- och underhållskostnader. Därtill förseningar och även långvariga driftstopp på vissa linjer.
Från det att landskapsregeringen fattat beslut till dess att omprogrammeringen av bokningssystemet är klart är tidsåtgången lång. Det har därför inte varit möjligt att involvera berörda i den utsträckning som vore önskvärt.
Vi har själva under processens gång identifierat ett flertal svaga länkar. Därtill har allmänheten hört av sig med kommentarer och råd. Tack för ert stöd och engagemang. Tillsammans skall vi arbeta för en fortsatt utveckling av skärgårds trafiken på ett ekonomiskt och miljömässigt försvarbart sätt.

Veronica Thörnroos
Trafikminister