DELA

Trafiken och miljön

I debatten om trafiken och miljön kan det kanske vara intressant med några fakta:

•&tab;Våren 2013 kördes alla stadsbussar och minitåg på ålandsproducerad fiskdiesel.

•&tab;Mariehamn var därmed den första staden i världen med fossilfri kollektivtrafik.

•&tab;I den nya stadsbussupphandlingen strök staden klausulen om miljövänliga bränslen.

•&tab;Detta ledde till att det idag endast är Järsöbussen som går på biobränsle.

•&tab;De fossila utsläppen i Mariehamn har ökat kraftigt sedan nedskärningen av kollektivtrafiken.

•&tab;De åländska fiskodlingarna producerar idag råvara som skulle räcka till att driva alla bussar &tab;på Åland med koldioxidneutral biodiesel.

•&tab;De klimatfarliga utsläppen till atmosfären kunde därmed minskas med tre miljoner kilo per år!

Med tanke på den intensiva klimatdebatt om som under FN:s ledning pågår i hela världen vore det säkert intressant för medborgarna att i offentligheten få veta vilka konkreta miljöåtgärder man från stadens och landskapets sida har beslutat om för att ålänningarna skall förmås minska sina klimatpåverkande utsläpp.

Uffe Grüssner