Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Träfasad på lagtingshuset är det enda rätta

På fredag blev det offentligt att fastighetsverket planerar att ersätta de italienska marmorplattorna med importerad glaserad terrakotta. Det är ett förkastligt beslut som rimmar illa med Ålands övergripande hållbarhetsagenda.

Detta och polishuset, som inte heller ska byggas i trä, visar tydligt att landskapsregeringens prat om hållbarhet är tomma ord. Det är tydligt att landskapsregeringen inte beaktar eller bryr sig om Ålands övergripande hållbarhetsagenda.

Som orsak till att trä inte kunde användas var att det skulle sänka statusen på byggnaden. Det är inte sant. Träfasad av åländskt trä skulle tvärt om höja statusen för hela landskapet då lagtingshuset är det som mer än något annat representerar Åland. Att bygga i trä är ett viktigt ställningstagande för att visa för alla att Åland tar hållbarhet på allvar och att vi arbetar för att göra samhället miljömässigt hållbart.

Åland håller som bäst på att profilera sig inom hållbarhetsarbete vilket märks genom satsningar på projektet bärkraft och att vi erhållit förstapris i hela EU för samhällen under 300.000 människor. Vi som landskap skall vara en föregångare vad gäller hållbarhetsarbete och då gäller det att hela det offentliga samhället drar åt samma håll. Varje satsning inom det offentliga Åland bör återspegla detta ställningstagande för att satsningen skall vara trovärdig. Allt annat är tomma ord.

Beslutet om lagtingsfasaden måste omprövas och ett förslag presenteras där lagtingsfasaden består av trä. Möjligtvis kunde trä från stormen Alfrida användas i konstruktionen för att ytterligare poängtera hur utsatta vi är för naturens krafter. Ett alternativ kunde även vara att utlysa en arkitekttävling för att hitta fler förslag på en av Ålands viktigaste byggnader. En träfasad på lagtingshuset är det enda rätta.

Christian Wikström
Partisekreterare
Obunden Samling