DELA

Totalt meningslöst påpeka om brister

Öppenhet har varit ett av socialdemokraternas honnörsord det senaste året. Det gäller tydligen inte då man kritiskt granskar och debatterar socialdemokratisk politik. Nu är det varken socialdemokraterna eller Sara Kemmetter som tillsätter eller avsätter revisorer utan stadens fullmäktige.

På den punkten känner jag mig helt lugn, har varken uttryckt några som helst politiska åsikter eller yppat några sekretssbelagda uppgifter under mitt förvärv, allmän yttrandefrihet torde även gälla stadens revisorer. Sara Kemmetter din önskan kommer dock att gå i uppfyllelse då jag under inga omständigheter kommer att göra anspråk på ytterligare mandat, finner det totalt meningslöst att otaliga ggr påpeka om brister i beslut som strider emot fullmäktigebeslut och stadens fastslagna regelverk utan att några åtgärder vidtas.

Revisorernas arbete blir därmed helt tandlöst och en onödig kostnad. Således kan du fortsätta att bjuda på bubbel på skattebetalarnas kostnad tom i stadens representationlokaler ( där du ingenting har att göra trots tillstånd) för att nå dina politiska ambitioner, ingen kommer förmodligen att granska dig.

Vad beträffar missnöjet med revisionsuppdraget bör du vänligen vända dig till rätt instans lokalpressen kanhända inte är det rätta forumet.

Jack Christenbrunn (C)