DELA

Total avrustning på förslag i FN

Mera sällan nuförtiden har man fått se, höra eller läsa om stora och på hög nivå gjorda globala avrustningsförsök. Fast sådant har förekommit, den 18.9 1959 i FN, av dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld, vars ansikte nu är aktuellt igen på den nya svenska tusenlappen. Och N.S Chrusjtjov då ministerpresident för Sovjetunionen. Följande globala fredsidéer, levererades bland annat:

Programmet bör omfatta följande åtgärder: alla väpnade styrkor i varje form förbjudes, alla slags vapen på lager förstöres. Alla militärtekniska stridsmedel avskaffas alla atom och vätevapen förbjudes. Dito kemiska, rymd, bakteriologiska skall förstöras. Alla militärbaser på främmande territorier avskaffas, inkallelser och militärutbildning avskaffas, all slags millitära institutioner och organisationer avskaffas. Jag trodde inte riktigt mina ögon då jag läste detta, lät som en vers av sången – i natt jag drömde.

Jag skriver rakt av men förkortar N.S Chrusjtjovs ord från en informationsbyråskrift tryckt i Stockholm 1959. Skriftligen levererade intensioner från mötet den 18.9 1959. Andra världskrigets hemskheter nära nog i minnet kan man tänka, då ett sådant här förslag läggs fram på högsta nivå?! Man kan med läsa beräkningar på hur mycket pengar som kunde sparas globalt om man slutade satsa på allt ovannämnt vapenskrammel och vilka förmåner jordens befolkning skulle kunna åtnjuta, vid genomförandet av dylikt program. Men tiderna har förändrats.

Var råder det inte oroligheter just nu på ett eller annat sätt?! Tidigare förskonade länder är drabbade av terrordåd som kommit som på ett pärlband. I massor med länder pågår krig, glömda eller upplysta av media. Skjuter man inte på varandra med kanoner så är det ord, sanktioner, information, kemikalier eller annat – ett globalt krig mot hela mänskligheten och allt som är av godo verkar råda på ett eller annat sätt. Varför och vem styr detta? eller är det frågan om tidens anda och vi själva förstår inte vårt eget bästa?! Man pangar på bara som om ingen morgondag finnes utan tanke på orsak och verkan?!

Det borde i alla fall till en del handla om att skapa dygd, balans mellan dygd och karma, i stället ser handlingarna ut att vara det närmaste ogenomtänkta känslomässiga utfall. Religioner och tron som borde hålla befolkningen god och rättfärdig används mot varandra som kanske det mest effektfulla vapnet någonsin. Hatet växer och frodas.

Det har alltid funnits och finns alltjämt en vilja om global fred. Men den verkar inte ha varit på tapeten på den senaste tiden. Det handlar mera om makternas kamp. Det är och har varit hela tiden upp till de som styr vår värld att besluta vad som skall bli ! FN skapades i alla fall i syftet att göra just vad Dag Hammarskjöld och Chrusjtjov ville göra. Så här skriver man på sidan 23. Sovjetregeringen anser, att utarbetandet av ett program för allmän och fullständig avrustning inte får bromsa lösningen av en så skarp och helt mogen fråga som frågan om slut på alla kärnvapen för alltid. Vi hoppas, att en vederbörligen överenskommelse om slut på proven kommer att ingås och förverkligas utan dröjsmål.

På sidan. 28 konstaterar man att FN inte uppfyller sina funktioner, detta år 1959. Nu har Sverige äntligen fått sin eftertraktade plats i FN:s säkerhetsråd, frågan är, har man någon i samma kaliber som Dag Hammarskjöld?!

För den som vill läsa hela källmaterialet till denna insändare, finns det några kopierade ex. på biblioteket i Mariehamn.

”ME”