DELA

Torsken är en resurs och bör hanteras som en sådan

Under flera år har larmrapporter kommit om torskens hälsotillstånd i Östersjön. Alla rapporter påvisar att torsken håller på att ”torska” i sin utveckling, torsken minskar i storlek och blir könsmogen i ”barnstadiet”.

Ett sätt i naturen för att överleva är att bli könsmogen allt tidigare och en jämförelse kan göras med vildsvinen på land som ökar sitt behov av att reproducera sig när den känner sig hotad.

Torsken står inför ett stort hot har det visat sig och det är mänsklighetens stora trålare som bokstavligen dammsuger beståndet. Detta överfiske är något som måste regleras innan det är försent. Marknaden har denna gång missat vad det gäller tillgången för att bedriva ett hållbart fiske.

Återigen är det vi kunder som har möjligheten att påverka genom att efterfråga lokalt fiskad torsk som utförs genom ett passivt fiske. Åland har en liten men aktiv och envis fiskeflotta som är aktiv med sitt hållbara och passiva fiske. Denna grupp fiskare behöver stöd i sitt fiske genom fiskevård när de utövar ett hållbart fiske

Passivt, för den som inte hört om vad det avser, är fiske med redskap som inte dras fram av båt. Allternativet är ett aktivt fiske. Man kan alltså vara en aktiv passiv fiskare.

Runt Åland får vi istället kontinuerligt rapporter från fiskare om en växande torskstam både till antal och till vikt. Orsaken är säkert ett hållbart fiske som sker genom de lokala fiskarna både på Åland och i Roslagen på svenska sidan. Därför skall inte Åland förbjuda ett lokalt hållbart fiske på torsk bara för att andra länder inte idkar ett hållbart fiske utan istället låter amorteringar på investeringar styra urtaget ur Östersjön.

Östersjön är större än bara vattnet runt Åland och därför sker missförstånd om hur det är ställt med torskbeståndet runt Åland. Åland och dess yrkesfiskare tillsammans med Roslagens yrkesfiskare har stöd av vår åländska regering som påtalat att torskfisket inte skall förbjudas runt Åland. Samma stöd borde den svenska regeringen ge sina lokala fiskare i Roslagen. Jag har framfört denna åsikt vid möten, inom Nordiska Rådet, med riksdagsledamöter från Sveriges riksdag som stöder regeringen i Sverige. Den 22 juli är det tänkt att EU skall fatta ett beslut avseende torskfisket i Östersjön.

Istället borde Åland återigen visas som ett föredöme med sitt sätt att bedriva ett yrkesfiske som är hållbart och tar hänsyn utifrån tillgången. Något som efterfrågas och lovordas inom många andra områden, de åländska yrkesfiskarna skall lovordas när de utför vad som efterfrågas?

Ålands landskapsregering för en klok politik som stöder de lokala torskfiskarna genom att arbeta mot ett förbud av torskfiske runt Åland som utförs genom ett passivt fiske.

MIKAEL STAFFAS

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT