DELA

Torpfjärdens låga vattenstånd – ett resultat av utfyllnad?

De nya vägtrummorna i vägbanken vid Torpfjärden borde enligt landskapets fiskeribyrå ha förbättrat vattengenomströmningen och kan således inte vara orsaken till det låga vattenståndet. Kan orsaken i stället vara att sjöbotten tryckts upp längre söderut då utfyllnad för cykelvägen gjordes och därmed stoppat inflödet?

Det är vanligen följden då man tippar sprängsten i dyiga vikar vilket vi sett i bland annat Svibyviken då Möckelö vägbank byggdes och senare breddades med cykelbana. Exakt var uppgrundningen kommer att ske är svårt att förutspå utan noggranna bottenundersökningar. Den kan ha skett längre bort från vägbanken vilket kan förklara varför vattnet strax innanför och utanför trumman är av samma kvalitet. Om denna teori stämmer är muddring av ränna den enda lösningen på problemet. Hoppas detta har beaktats då miljötillstånd beviljades.

Genomförandet av den nya planen för Österhamn innebär en rätt stor utfyllnad i Slemmern. Man får hoppas att planerarna förstått att en tät och stark strandskoning med antingen stålspont eller träpålar/plank är nödvändig för att förhindra att fyllningen rasar iväg och grunnar upp vattnet utanför.
Bertil Karlsson