DELA

Torpfjärden utsatt sedan 50-talet

Angående diskussionen om Torpfjärden vill vi ge vår syn på saken.

Vattennivåerna i fjärdens västra delar sjönk redan på 1950-talet. 100 meter väg sjönk ner i fjärden och fyllnadsmaterial från vägbygget trängde ut sediment mot området mellan Möckelö och Ramsholmen, kallat Strömmen, där vattendjupet tidigare var 1,5 meter. Även strax väster om flygfältet där djupet var 50 cm steg botten. Tidigare fiskades det lake sydväst om flygfältet och sik vid Strömmen. Enligt August och Ellen Rosenqvist som under närmare 80 år bodde på Ramsholmen har vassen i Strömmen försämrat genomströmningen till Torpfjärden. Innan vägen byggdes var Torpfjärden via Strömmen en användbar vattenväg för fiskare.

Att vägen byggdes då var bra, och cykelvägen byggs nu är bra för området. Det möjliggör för människor att kunna lämna bilen hemma när de ska in till stan och cykelturisterna får en mycket tryggare resa.

Men att enbart beskylla bygget av cykelvägen för utvecklingen i Torpfjärden blir missvisande eftersom förändringarna har pågått sedan 50-talet.

Däremot skulle det vara bra att muddra ur Strömmen för att förbättra genomströmningen i samband med att cykelvägen byggs.

Bill Flöjt

Inger Flöjt

Ramsholmen