DELA

Toppstyrning sjukvårdens problem

Att spara in på sjukvårdsberedskapen i skärgården är en försvagning av tryggheten och ytterligare ett bidrag till nedmonteringen av möjligheterna att bo i skärgården. Dessutom bygger man ett system där hälsovårdarna outtalat förväntas att ställa upp på sin fritid! För vem vänder vi oss till om en anhörig blir sjuk när ingen har beredskap?
Åland är ett rikt samhälle, vi har råd med att alla ålänningar har en grundtrygghet oavsett vilken del av Åland de bor på, men det finns andra besparingar att göra inom sjukvården utan att köra slut på personalen eller att minska servicen.
”30 procent av sjukvårdens resurser används helt i onödan i Sverige, säger sjukhuschefen vid Skånes universitetssjukhus Bent Christensen i Sveriges radio www.sr.se han menar att ett av problemen är dagens toppstyrda sjukvårdsorganisation. Svensk sjukvård är fast i ett industriellt tänkande, som går ut på att beordra och kontrollera.

Jag är övertygad om att ÅHS (Ålands Hälso- och Sjukvård) här på Åland har samma problem.
I Sverige inleder man nu en försöksverksamhet på två sjukhus och menar att en omorganisering av den svenska sjukvården också skulle minska dödlighet och fel medicinering. Det visar erfarenheter från sjukhus i bland annat England och USA som i flera år jobbat efter en modell som heter Lean Healthcare, ett system som sätter patientsäkerhet och sjukvårdspersonal i centrum. Modellen innebär att all sjukvårdspersonal skall vara delaktig, ha inflytande och vara informerade om vilken behandling patienterna får och hur vårdplaneringen ser ut. Eventuella felbehandlingar skall utredas direkt och rättas till.

Jag är inte så insatt i just den här modellen men är övertygad om att om man decentraliserade makten på fler plan och omorganiserade sjukvården skulle man vinna mycket. Mer makt ut till personalen för att inte tala om till patienterna är en nyckel. Om jag har ont i ryggen vore det ju bättre att jag fick skriva ned mitt problem och själv formulera en remiss till en specialist, istället för att först ska träffa en allmänläkare och ta upp dennes tid för att sen komma vidare i systemet, om jag är osäker på mitt problem kan ett möte med en allmänläkare eller en sjuksköterska för att komma vidare vara det bästa. Ett är säkert, det finns många vinster att göra om man omstrukturerade sjukvården, det är jag helt övertygad om. När börjar ledningen i ÅHS att ta tag i detta?
Mia Hanström
http://miahanstrom.blogspot.com