DELA

Toppresultat ingen slump

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter. Kunskapsframgångar är ett lagspel med många inblandade parter – engagerade föräldrar och god småbarnspedagogik, och en kunnig lärarkår som ges möjlighet att utöva sitt yrke på ett bra sätt.

Det finns alltid saker att utveckla och förbättra, men det färska Pisaresultatet, är så strålande att vi ska stanna upp njuta av det. Människan, och kanske vi politiker i synnerhet, har en tendens att söka brister, vilket lätt leder till att mycket av det goda glöms bort. Därför är det bra att bli påmind om att vi bor i ett samhälle med en mycket välfungerande välfärd.

Med de orden vill vi tacka alla Mariehamns stads pedagoger och övriga personal samt vårdnadshavare för det stora och viktiga arbete som ni utför.

MARIEHAMNS STADSSTYRELSE GENOM ORDFÖRANDE
INGRID ZETTERMAN