DELA

Toppolitiker – nå insikt en gång för alla

IPCC/FN:s klimatpanel hävdar i en ny rapport att drastiska åtgärder, total samhällsomvandling, krävs för att inte klimatkrisen ska leda till en global katatstrof med tre graders uppvärmning år 2100. Tre villlkor nämns för att stoppa utvecklingen varav ett är politiska beslut på toppnivå. Omedelbart minskade utsläpp och ett nytt ekonomiskt system är de övriga två grundvillkorena.

Greta Thunberg har som bekant redan insett detta och blivit mångas viktiga förebild – inte minst ungdomars välden över som nu i en växande rörelse följer hennes fotspår, tar till demonstration och skolstrejk som vapen för att få vuxenvärlden, toppolitiker – också världen över – att vakna och agera NU.

Theresa May, Storbritanniens premiärminister, kommenterade nyheten att unga skolstrejkar och samlas till klimatmarscher med att barn ska gå i skolan istället för att strejka och protestera, utbilda sig till forskare och sedan göra något för att vända utvecklingen vad klimatet anbelangar.

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, kommentarade ungas marscher och skolstrejk världen över med ”Jag välkomnar att unga människor, skolungdomar, demonstrerar och kräver att vi måste göra något snabbt åt klimatförändringarna. Jag anser att det är ett mycket bra initiativ.”

John Holmberg, lagtingsledamot på Åland utgår i sin insändare, publicerad i Nya Åland och tidningen Åland, från att barnen/ungdomarna marscherar ofrivilligt. Han nämner organisationer som utövar dold, alls icke borgerlig…, politisk påverkan av unga med skolan som plattform. Holmberg efterlyser ändå mer engagemang för miljön och klimatet förutom det som uppstår via barns och ungdomars skolstrejker.

Ja, klimatfrågan uppfattas uppenbarligen som politik i ordets rätta bemärkelse och toppolitiker reagerar/blandar därför bort korten olika men klimatets utveckling gäller lika mycket, på alla nivåer, alla politiska färger och sammanslutningar! Av toppolitiker måste man kunna förvänta sig just en dylik insikt.

Det är dags nu att kasta bort ”regelboken” för hur politik för det mesta förs i praktiken och istället gemensamt, prestigelöst fokusera på vad som de facto är viktigast att kanalisera energi på. Klimatkrisen lämnar ingen opåverkad och kräver allas insatser. Särskilt toppolitiker oavsett om de styr i Storbritannien, på Åland eller någon annanstans.

ANNETTE BERGBO

STOR BEUNDRARE AV GRETA THUNBERG