DELA

Toppbetyg till Medis

Min fru och jag skämtar om att vi, som erfarna invandrare, kan ge expertutlåtanden om ämnet invandring. Detta, naturligtvis, är mycket sagt, men en del erfarenhet kan verkligen hjälpa för att göra några jämförelser.
När jag kom till Israel för nästan tjugo år sedan, fick jag genast på flygplatsen en kontaktadress av integrationscentret. I detta centrum för invandrare kan man få detaljerad information om de nödvändiga byråkratiska stegen, och någon information om ersättningar och bidrag. Efter detta blev jag fri att göra egna misstag under sex månaders tid, tills immigrationsbidraget upphörde. Kort sagt, jag började lära mig språk…

När vi anländer till Åland, besökte min fru och jag tre eller fyra olika myndigheter, där vi genom ledande frågor fick en hel del användbar information. Och… började lära oss språket.
Där slutar likheterna mellan invandrarnas liv i Israel och på Åland. Den största skillnaden är att man inte känner någon tidspress på Åland. Det betyder att man får lära sig språket i lugn och ro, avsluta sina utbildning, eller lära sig ett nytt yrke, samt skicka sina barn till dagis och till skola utan stress. Det har haft stor betydelse och frammanar en känsla av tacksamhet.

Nivån på barnomsorg och utbildning behöver man förmodligen inte berätta om för ålänningarna. Men jag skulle vilja särskilt säga flera ord om Medis. Jag hyser stor beundran för dessa fokuserade ansträngningar för att lära nykomlingar språket i kombination med en introduktion till det åländska samhället.
Nu kan jag säga att vi hade tur att träffa många vänliga människor. Dessutom hjälper våra barn oss att få kontakt med ålänningarna mer än vi kunde göra själva. Jag kommer inte nämna några namn på personer som vi känner tacksamhet till – men de är många, och att nämna någon utan att tala om någon annan, skulle inte vara rättvist. Jag hoppas att de av dem, som läser detta, tar emot vår tacksamhet.

Dock, vi ska inte prata så mycket om mig och min familj utan om integration av invandrare i allmänhet. Vi vet från historien att ett land, som stänger sina gränser för invandring, snabbt riskerar att förvandlas till en outsider. (Emellertid, de länder som valt isoleringspolitik, är dömda till att ta outsiderns roll.) Invandring kan påverka ekonomin positivt, eftersom många invandrare redan har kompetenser som är användbara för arbetsmarknaden. Vuxna behöver bara lära sig språket och, om det är nödvändigt, ett nytt yrke, således blir samhällets investering mindre för vuxna invandrare än för barn, vilket naturligtvis också är viktigt. Och immigrationen bidrar också till att lösa demografiska problem, till exempel en åldrande befolkning då är det genom bra med ung utländsk arbetskraft.
Invandrare kan föra med sig nya bra idéer och trender. Detta kan tas tillvara om samhället har en bra integrationsstrategi.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel sade för några veckor sen att tyska mångkulturen är död. För att inte upprepa andras misstag, måste vi ta reda på skälen till att många länder har en mångkulturell kris. Jag skulle vilja nämna två problem som hindrar integrationen av invandrare: passivisering och isolering. Denna kritik tvingas jag tyvärr adressera till ”den mottagande sidan”. Hur kan vi tala om någon form av integration, om man blir instängd i sin krets?
Jag förstår att det är svårt, och samhället gör stora ansträngningar för att hjälpa invandrarna. Men människor integreras inte via besök i FPA och AMS. Och inte heller via ens jobb. Och Medis kan inte i praktiken ta ansvar för hela integrationsprocessen. Utan den personliga mänskliga inblandningen och gemenskapen, blir integreringsprocessen i samhället fördröjd och integrationen i allmänhet blir allt svårare.

Om samhället hade en bra integrationsstrategi skulle den fokusera på åtgärder för inkludering och att bryta passivitet och isolering.
För att sluta positivt skulle jag vilja omskriva ett berömt ordspråk: ”Gräset är alltid grönare där som det är grönare.” Eller, med andra ord, ”Är det bra, så är det bra”. Och jag är glad att kunna säga detta om Åland.
Oleg Kasianov