DELA

Tomt skrammel som blev en centerklöver

Då förslaget till budget för Åland 2022 presenterades var det svårt att skilja på majoritet och opposition. Utöver debaklet kring jämställdhet så fanns det stora klyftor inom regeringspartierna i de grundläggande ekonomiska frågorna. Representanter från både Obunden Samling samt Moderat Samling sågade budgetförslaget. En regeringskris kändes närmare än någonsin och behandlingen i finans och näringsutskottet kändes som om den kunde leda till en total omarbetning av budgetförslaget.

Vi kan nu konstatera att allt var tomt populistiskt skrammel. Centern fick sin vilja, eller ovilja att göra förändringar, igenom.

Betänkandet från FNU innebär ingen egentlig handfast förändring. Kvar står vi utan några reformer i den offentliga sektorn, ökade offentliga utgifter, konkurrensutsättningar eller utmanarrätter och en lånefullmakt in blanko utan några som helst krav på motprestationer. För att tysta skramlarna fick man med skrivningar om kommunalförbund och höjda landskapsandelar.

Landskapsregeringen frånsäger sig än en gång allt ansvar som ledande kraft i en ohållbar kommunal struktur. Det är mindre frivilliga processer igång, men det är rätt omöjligt att se att dessa faktiskt på lång sikt skapar ekonomiskt hållbara enheter. Man verkar alltså vilja lösa kommunernas ekonomiska problem genom att höja landskapsandelarna, man strör mera pengar på ekonomiskt ohållbara enheter.

För att ha råd med dessa skenande offentliga kostnader behöver inkomsterna öka markant för landskapet. För detta krävs tillväxt så att skattekakan som skall fördelas blir större. Misslyckas man med detta kan landskapet luta sig tillbaka på lånefullmakten och låna till driften. Räcker inte det så finns alltid möjligheten till höjda avgifter och kanske landskapsskatt. Faktum som kvarstår är att det är de åländska företagen och gemene ålänning som förväntas betala för Landskapsregeringens stagnanta ekonomiska politik. Pengar som kunde gå till att utveckla Åland istället för att finansiera en förlegad offentlig sektor.

Nästa Landskapsregering och Lagting kommer stå inför stora utmaningar för att modernisera den åländska offentliga ekonomin och tillgodose att de åländska skattemedlen inte slösas på förlegade strukturer.

MICHELE FERRARI

2A VICE ORDFÖRANDE LIB

SIMON PÅVALS

LAGTINGSLEDAMOT LIB