DELA

Tomt skrammel, Nina?

Driver Nya Åland och Nina Fellman en politisk kampanj emot de anställda inom skärgårdstrafiken? Och i så fall, på uppdrag av vem? Den grundrättighet som med väpnad kamp födde arbetarrörelsen och socialdemokratin, löntagarnas rätt till medbestämmande, den gäller inte de anställda på skärgårdsfärjorna. Åtminstone inte enligt Nina Fellman, som till och med vet utgången av en förhandling som inte ens har börjat, genom att slå fast att frågan om kollektivavtal är ”en fråga [sjöfacket] absolut inte kan vinna”.

Enligt den senaste veckans Nya Åland framstår lönerna till besättningarna inom skärgårdstrafiken som den enskilt största utgiften i vår gemensamma kassa. Nina Fellman skriver i sin ledare den 25.2.2014 att skärgårdstrafiken ”är mycket dyr”. Vad är ”dyr” och i förhållande till vad, Nina? Vilken är summan i euro på de löner för ”vanliga matroser, som vida överstiger lönerna för en högt utbildad ingenjör, ekono m eller sjuksköterska”? Och vilka är de ”uppnådda förmåner och arbetstider som förefaller helt orimliga”, återigen i förhållande till vad?
Säger man A så skall man också säga B, och med konkreta fakta och journalistiskt neutral rapportering skulle det bli möjligt för läsaren att kunna bilda sig en egen uppfattning.

Någon sådan verkar inte vara i Nya Ålands intresse. I stället vräker Fellman ur sig populistiska åsikter och påståenden i en hätsk ledare som kunde vara hämtad direkt ur Henry Fords publikation Dearborn Independent på 1930-talet. Det goda med denna vedervärdiga ledare i Nya Åland är, att den anonyma pöbel som tidigare i messaspalterna visste allt om skärgårdstrafiken, nu har fått en taleskvinna som träder fram och som vill ta debatt, vilket är mycket, mycket bra.
Nu väntar jag bara på bakgrundsfakta och hållbara argument för allt det du påstår, Nina Fellman.

Eller är det mest tomt skrammel?
Jan Liljehage

Svaret på den första frågan är nej. På den andra att jag är anställd som andra redaktör och ledarskribent på Nya Åland, i sista hand på styrelsens förtroende. Jag tror att Jan Liljehage förväxlar den grävande och rapporterande journalistiken på nyhetssidorna med opinionsjournalistisken på ledarsidan, där uppdraget uttryckligen är att skriva åsikter som väcker debatt och tankar. I övrigt hänvisar jag till de spaltkilometer som Nya Åland under åren ägnat skärgårdstrafikens problem och framtid.
Nina Fellman
Andra redaktör
Nya Åland