DELA

Tomma bussar = välfärd?

Uffe Grüssner har synpunkter på min åsikt att en buss som har två tre passagerare inte skapar välfärd. Inget i hans resonemang i sak motsäger mig.
Uffe tar sig friheten att ge uttryck för mina åsikter i bussfrågan. Jag skulle gärna ha det privilegiet själv. Möjligen räknar Uffe med att jag skall hjälpa honom med hans argumentering om han sköter min. Det kommer dock inte att fungera.
Efter att begrundat hans resonemang har jag kommit till att mitt reflektion har ett undantag. Det är nämligen så att en buss med ett par tre passagerare kan skapa välstånd. Det välståndet skapas då för bussföretaget och dess ägare.
Min omtanke går till skattebetalarna i Mariehamn och den minnesgode kommer ihåg att vi för inte alltför många år sedan hade stadsbussar som inte kostade staden någonting. I dag kostar det 850.000 euro per år.
I sak ville jag gällande busstrafiken peka på att turlistorna med fördel kunde ses över så att beläggningen per tur höjs. Även stadsbussen måste tåla en konstruktiv diskussion som utgår från stadens ekonomiska läge.
Det hade varit mer klädsamt om Uffe utifrån leverantörs/sakkunnigrollen gett fakta och sakliga synpunkter i stället för att dyka in på den politiska arenan med ett populistiskt påhopp. Som alla vet har vi tillräckligt av sådana redan.

Hälsningar
Lennart Isaksson

PS. Uffe, det var storsint av Dig att be Moderaterna bjuda in dig. Jag inser att från din nivå är det svårt att bjuda in själv.