DELA

Tolerans i vardagen

Härom veckan kom en rapport om diskriminering på Åland. Resultatet som redovisades i undersökningen var överraskande negativ. Särskilt utsatta grupper var personer med icke nordiskt modersmål men även personer med annat nordiskt modersmål. Det här är ett viktigt problem att uppmärksamma och att försöka göra något åt!
Nog har jag under årens lopp hört och sett attityder som pekar på vad jag vill kalla vardagsrasism. Fördomsfulla och oreflekterade attityder mot andra folkgrupper, andra livsåskådningar eller mot personer som inte riktigt är som alla andra.

Det här är någonting som vi alla måste arbeta på tillsammans efter mottot: Du skall behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det handlar inte om att vi ska ”tolerera” utan om att respektera varandra på ett jämlikt sätt. Det handlar om att i vardagen ta avstånd från fördomar och rasism. Våga låta bli att delta i nedsättande ordalag på jobbets fikapaus om någon ”avvikare”! Våga komma med motargument! Våga vända på argumenten i fördomsfulla diskussioner!
Vi får inte ett öppet och trivsamt samhälle om vi inte i vardagen ser till att vara öppna, positiva och välkomnande!
Mörby den 4 oktober 2007
Jan Mattsson
s-kandidat i kommunal- och lagtingsvalet