DELA

Toivonens vilseledande propaganda

Vi ålänningar befinner oss i en utmanande tid med en smittspridning som aldrig tidigare och gemensamma insatser från alla i samhället liksom saklighet och förnuft behövs nu här mer än någonsin under pandemin.

Att olika åsikter och skepsis råder kring vaccinen är helt sunt och fullt acceptabelt.

Även funderingar kring och ifrågasättanden av Pharma, som helt klart inte har en fläckfri historik, är helt på sin plats emellanåt.

Men debatten måste utgå från förnuft och fakta.

Stephan Toivonen (ÅLD) sprider under sin offentliga profil med sponsorerade inlägg på Facebook falsk och vilseledande information som motarbetar och försvårar vaccineringen emot covid-19. Särskilt anmärkningsvärt är att Toivonen denna gång även riktat in sig på barn, rättare sagt att sprida falsk information rörande den nu kommande vaccineringen för våra barn.

Att ha en avvikande åsikt är en sak men att uppriktigt sprida falsk propaganda är ovärdigt och helt oacceptabelt, särskilt i dessa tider.

Toivonen predikar att vaccinet (nu hänvisar jag till Pfizer-Biontech här nedan eftersom majoriteten av ålänningar får det) är ett ”experimentellt” vaccin.

Pfizer har påbörjat fas-3 studien av vaccinet den 27 juli 2020 och vaccinet godkändes sedan efter tester på cirka 44 000 personer av bland annat FDA och EMA, som granskar och godkänner studier av alla de mediciner vi har i vår sjukvård och våra apotek, i december 2020.

Vaccinet är sedan godkänt för ibruktagande och Toivonens påstående att vaccinet nu skulle vara ett experiment och vidare att vaccinet inte är testat på barn och att åländska barn blir ”försökskaniner” är helt grundlöst och osmakligt vilseledande.

Dessa falska påståenden är en ren skymf emot alla de som arbetat med att ta fram vaccinet, alla de frivilliga som deltagit vid studien för framtagandet av vaccinet, alla de volontärer som arbetar med att få vaccineringen att fortlöpa och alla de medmänniskor i samhället som vill ha den av ledande vetenskapen i vår värld ansett bästa möjliga säkra väg ut ur denna pandemi.

Toivonen bör författa en rättelse och ursäkt och nuvarande t.f. partiordförande Johan Lindström ett tydligt avståndstagande från detta omgående. För inte är det väl så att ÅLD tänker rida på antivaccin-vågen för att komma åt nya (missnöjes-)anhängare, även till priset av barns säkerhet?

När Toivonen som offentlig person skriver ut något sådant som han nu publicerat på Facebook så sår han ett frö för att felaktig information publiceras vidare och sprids, ”som ett virus”.

Olika åsikter i frågorna om vaccin och skepsis ska givetvis accepteras, men att som offentlig person i form av ordinarie partiordförande och lagtingsledamot aktivt sprida falsk information i en så pass viktig fråga och några veckor innan även uppmuntra till civil olydnad, det är något som alla, oavsett politisk anknytning, oavsett om man är för eller emot vaccinet och även om man sympatiserar med ÅLD i andra frågor, borde ta ett tydligt avstånd från.

Stephan Toivonen, vi är många som emotser din rättelse och ursäkt omgående.

Johan Lindström, hur kan ÅLD som parti acceptera att en partimedlem sprider falsk information om vaccinet, vilseleder barnfamiljer och uppmuntrar till civil olydnad i dessa ytterst prövande tider?

Länkar till skribentens källor:

”The Phase 1/2/3 trial initially enrolled up to 4,500 children ages 6 months to under 12 years of age in the United States, Finland, Poland, and Spain from more than 90 clinical trial sites.”

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-provide-update-ongoing-studies-covid-19

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#authorisation-details-section

Daniel Mattsson